Anløpsoversikt

Her vises oversikten over fartøy som er forventet å anløpe Narvik havn og fartøy som ligger til anker inne i Narvik Havn skips område, samt når de har gått til kai. Det er liveoppdatering på anløpsoversikten.

Latest Arrivals : 2017-03-30 04:37:05
Vessel Area Entry Stop
FRAKT VIK Kai 5/6 29  14:17 29  14:24
MARTIN H Kai 3/4 28  12:40 28  12:48
MS BRAEMAR Fagerneskaia 26  09:17 26  09:19
TIGER LILY Kai 5/6 25  03:08 25  03:17
WILSON SKAW Kai 5/6 24  17:45 24  17:51
TIGER LILY Ankring Indre havn 24  11:43 24  11:50
HELENE H II Kai 3/4 24  07:53 24  07:56
AM BREMEN Kai 5/6 23  20:41 23  20:46
WILSON SKAW Kai 3/4 23  14:40 23  14:42
KYSTBUNKER NATO Bjerkvik 22  21:35 22  21:38

Latest Departures : 2017-03-30 04:37:06
Vessel Area Start Exit Time
MARTIN H Kai 3/4 29  00:02 29  00:04 11h 23m
MS BRAEMAR Fagerneskaia 26  18:03 26  18:05 8h 47m
TIGER LILY Kai 5/6 26  09:59 26  10:03 1d 6h 54m
TIGER LILY Ankring Indre havn 25  02:44 25  03:05 15h 22m
WILSON SKAW Kai 5/6 25  02:33 25  02:35 8h 50m
WILSON SKAW Kai 3/4 24  17:35 24  17:36 1d 2h 55m
AM BREMEN Kai 5/6 24  17:30 24  17:34 20h 53m
HELENE H II Kai 3/4 24  13:35 24  13:36 5h 42m
CAPE GENESIS Kai 5/6 23  20:01 23  20:05 1d 16h 37m
AM BREMEN Ankring Herjangen 23  19:50 23  20:05 2d 23h 59m

Expected Vessels : 2017-03-30 04:37:08
Vessel ETA Calc ETA Destination Source
HELENE H II 2017-03-30 08:00 2017-03-30 05:57 Narvik AIS
BERLIN 2017-06-17 08:00 Narvik SafeSeaNet
 

Kart over skipstrafikk i Narvik Havn: