Anløpsoversikt

Her vises oversikten over fartøy som er forventet å anløpe Narvik havn og fartøy som ligger til anker inne i Narvik Havn skips område, samt når de har gått til kai. Det er liveoppdatering på anløpsoversikten.

Latest Arrivals : 2018-04-26 20:56:24
Vessel Area Entry Stop
NORDIC ODYSSEY Ankring Indre havn 26  19:24 26  19:42
MARTIN H Kai 3/4 26  06:03 26  06:04
MILOS WARRIOR Kai 5/6 26  02:15 26  02:23
SJOVEIEN Pir 1 25  12:25 25  12:27
KYST Rombak Pukk 25  09:49 25  09:51
MARTIN H Kai 3/4 24  14:12 24  14:15
HELENE H II Kai 3/4 24  03:35 24  03:38
KYST Rombak Pukk 23  23:25 23  23:28
KYST Rombak Pukk 22  16:12 22  16:16
SBI HERA Kai 5/6 22  04:37 22  04:43

Latest Departures : 2018-04-26 20:56:25
Vessel Area Start Exit Time
MARTIN H Kai 3/4 26  13:08 26  13:09 7h 6m
SJOVEIEN Pir 1 25  20:42 25  20:44 8h 19m
KYST Rombak Pukk 25  17:53 25  17:56 8h 6m
MARTIN H Kai 3/4 24  21:26 24  21:28 7h 15m
HELENE H II Kai 3/4 24  10:40 24  10:41 7h 5m
KYST Rombak Pukk 24  10:01 24  10:02 10h 36m
KYST Rombak Pukk 23  09:52 23  09:53 17h 40m
SBI HERA Kai 5/6 23  02:05 23  02:10 21h 32m
SBI HERA Ankring Indre havn 22  04:31 22  04:37 5h 31m
WILSON ALGECIRAS Kai 5/6 22  04:14 22  04:17 6h 44m

Expected Vessels : 2018-04-26 20:56:27
Vessel ETA Calc ETA Destination Source
ABOY KARLIE 2018-04-28 03:00 2018-04-29 21:53 Narvik Reden SafeSeaNet
PROTI 2018-04-29 17:00 2018-04-28 08:17 Narvik Reden SafeSeaNet
DEUTSCHLAND 2018-06-04 08:00 2018-04-28 11:21 Narvik SafeSeaNet
AMADEA 2018-07-04 08:00 2018-04-29 12:06 Narvik SafeSeaNet
QUEEN ELIZABETH 2018-07-07 08:00 2018-04-28 10:06 Narvik SafeSeaNet
SILVER WIND 2018-07-24 07:00 2018-04-28 18:36 Narvik SafeSeaNet
 

Kart over skipstrafikk i Narvik Havn: