Anløpsoversikt

Her vises oversikten over fartøy som er forventet å anløpe Narvik havn og fartøy som ligger til anker inne i Narvik Havn skips område, samt når de har gått til kai. Det er liveoppdatering på anløpsoversikten.

Latest Arrivals : 2017-09-24 12:18:38
Vessel Area Entry Stop
CHINA ENTERPRISE Kai 5/6 24  11:50 24  11:59
UGLEN Gunnelvika, Øyjord 22  16:39 22  16:39
UGLEN Gunnelvika, Øyjord 22  14:20 22  14:29
VILLUNGEN Ankring Virak-Håkvik 22  13:22 22  13:25
VILLUNGEN Ankring Indre havn 22  12:50 22  12:54
KOREX SPB NO.2 Gunnelvika, Øyjord 22  12:09 22  12:09
VILLUNGEN Pir 1 22  12:02 22  12:03
VILLA Pir 1 22  11:32 22  11:34
CABAL Rombak Pukk 22  05:25
SHANDONG HUA ZHANG Kai 5/6 22  02:16 22  02:25

Latest Departures : 2017-09-24 12:18:39
Vessel Area Start Exit Time
SHANDONG HUA ZHANG Kai 5/6 24  11:26 24  11:28 2d 9h 12m
CHINA ENTERPRISE Ankring Indre havn 24  11:15 24  11:48 4d 18h 34m
KOREX SPB NO.2 Gunnelvika, Øyjord 22  18:39 22  18:39 6h 30m
UGLEN Gunnelvika, Øyjord 22  18:18 22  18:18 1h 39m
UGLEN Gunnelvika, Øyjord 22  14:41 22  14:41 21m
VILLUNGEN Ankring Virak-Håkvik 22  13:54 22  13:58 35m
VILLUNGEN Ankring Indre havn 22  13:11 22  13:13 23m
VILLA Pir 1 22  12:54 22  12:55 1h 23m
VILLUNGEN Pir 1 22  12:48 22  12:49 47m
CABAL Rombak Pukk 22  07:49 2h 24m

Expected Vessels : 2017-09-24 12:18:41
Vessel ETA Calc ETA Destination Source
IKAN KERAPU 2017-09-24 18:00 Narvik SafeSeaNet
CAPE LEONIDAS 2017-09-25 16:00 2017-09-25 15:15 Narvik Reden SafeSeaNet
KYPROS SKY 2017-09-26 07:00 2017-09-26 01:44 Narvik SafeSeaNet
 

Kart over skipstrafikk i Narvik Havn: