Anløpsoversikt

Her vises oversikten over fartøy som er forventet å anløpe Narvik havn og fartøy som ligger til anker inne i Narvik Havn skips område, samt når de har gått til kai. Det er liveoppdatering på anløpsoversikten.

Latest Arrivals : 2018-11-16 10:15:03
Vessel Area Entry Stop
GEIR TORE H Kai 7 fylling 15  05:23 15  05:23
GEIR TORE H Kai 3/4 13  15:00 13  15:03
MS FOLLA 2 Fagerneskaia 13  11:57 13  11:58
CAPTAIN VANGELIS L Kai 5/6 13  05:21 13  05:35
GEIR TORE H Kai 7 fylling 13  05:25 13  05:27
SPAR INDUS Kai 5/6 12  10:25 12  10:35
STEINAR HALTBAKK Ankring Indre havn 12  08:51 12  09:29
FRENCH WARSHIP Ankring Indre havn 12  08:54 12  09:04
ARTIC FJELL Tortennesset oppdrett 12  05:48 12  05:56
WILSON DALE Skarveneskaia 11  10:19 11  10:23

Latest Departures : 2018-11-16 10:15:04
Vessel Area Start Exit Time
GEIR TORE H Kai 7 fylling 15  15:20 15  15:20 9h 57m
GEIR TORE H Kai 3/4 13  18:05 13  18:05 3h 4m
GEIR TORE H Kai 7 fylling 13  14:51 13  14:51 9h 25m
MS FOLLA 2 Fagerneskaia 13  12:34 13  12:35 37m
CAPTAIN VANGELIS L Ankring Framnes 13  04:41 13  05:10 4d 8h 38m
SPAR INDUS Kai 5/6 13  04:25 13  04:31 18h 5m
FRENCH WARSHIP Ankring Indre havn 12  13:56 12  14:10 5h 16m
STEINAR HALTBAKK Ankring Indre havn 12  12:04 12  12:12 3h 21m
ABOY SIENNA Kai 5/6 12  09:40 12  09:46 2d 9h 22m
SPAR INDUS Ankring Herjangen 12  09:19 12  09:40 9d 0h 34m

Expected Vessels : 2018-11-16 10:15:05
Vessel ETA Calc ETA Destination Source
BRETAGNE 2018-11-16 13:00 2018-11-19 11:33 Narvik SafeSeaNet
CAPE BREEZE 2018-11-18 21:00 2018-11-18 10:09 NO NVK AIS
ROERBORG 2018-11-20 03:01 Narvik SafeSeaNet
 

Kart over skipstrafikk i Narvik Havn: