Anløpsoversikt

Her vises oversikten over fartøy som er forventet å anløpe Narvik havn og fartøy som ligger til anker inne i Narvik Havn skips område, samt når de har gått til kai. Det er liveoppdatering på anløpsoversikten.

Latest Arrivals : 2018-07-20 18:34:15
Vessel Area Entry Stop
FRAKT VIK Skarveneskaia 20  12:21 20  12:21
CASINO Rombak Pukk 19  22:08 19  22:12
SBI PHOENIX Ankring Herjangen 19  13:41 19  14:03
ZENITH Fagerneskaia 19  12:30 19  12:33
CASINO Rombak Pukk 19  06:47 19  06:53
WESER STAHL Ankring Framnes 18  23:21 18  23:38
PROTI Kai 5/6 18  22:50 18  23:00
KYST Rombak Pukk 18  20:13 18  20:16
KYST Rombak Pukk 17  18:42 17  18:46
LORDSHIP Ankring Indre havn 17  11:33 17  11:55

Latest Departures : 2018-07-20 18:34:16
Vessel Area Start Exit Time
FRAKT VIK Kai 3/4 20  12:07 20  12:07 9d 1h 36m
CASINO Rombak Pukk 20  02:00 20  02:06 3h 57m
ZENITH Fagerneskaia 19  22:03 19  22:03 9h 33m
CASINO Rombak Pukk 19  12:07 19  12:11 5h 24m
KYST Rombak Pukk 18  22:40 18  22:40 2h 27m
REX OLDENDORFF Kai 5/6 18  21:24 18  21:30 2d 1h 8m
PROTI Ankring Framnes 18  21:23 18  22:42 4d 13h 23m
KYST Rombak Pukk 17  21:13 17  21:13 2h 31m
ARTIC FJELL Tortennesset oppdrett 17  08:18 17  08:23 58m
WILSON AVILES Bogen kai 16  22:19 16  22:23 1d 14h 40m

Expected Vessels : 2018-07-20 18:34:18
Vessel ETA Calc ETA Destination Source
MV CSL TRIMNES 2018-07-21 12:00 2018-07-21 09:54 Narvik SafeSeaNet
JAGUAR MAX 2018-07-21 20:00 2018-07-21 16:39 Narvik Reden SafeSeaNet
SILVER WIND 2018-07-24 07:00 2018-07-22 02:36 Narvik SafeSeaNet
AMADEA 2018-08-01 08:00 2018-07-23 08:07 Narvik SafeSeaNet
 

Kart over skipstrafikk i Narvik Havn: