Anløpsoversikt

Her vises oversikten over fartøy som er forventet å anløpe Narvik havn og fartøy som ligger til anker inne i Narvik Havn skips område, samt når de har gått til kai. Det er liveoppdatering på anløpsoversikten.

Latest Arrivals : 2017-11-23 13:49:49
Vessel Area Entry Stop
YAMAL KRECHET Kai 5/6 22  20:40 22  20:45
GEORGITSI Ankring Herjangen 22  15:58 22  17:09
YAMAL KRECHET Ankring Framnes 22  12:03 22  12:26
HELENE H II Kai 3/4 22  11:57 22  11:59
HELENE H II Ankring Indre havn 22  10:26 22  10:59
MARTIN H Kai 3/4 22  03:46 22  03:48
KYST Rombak Pukk 22  00:18 22  00:20
ELSA Kai 5/6 21  23:13 21  23:19
HELENE H II Kai 3/4 20  18:33 20  18:35
SP VIKING Kai 5/6 20  16:59 20  17:03

Latest Departures : 2017-11-23 13:49:50
Vessel Area Start Exit Time
YAMAL KRECHET Ankring Framnes 22  20:00 22  20:17 8h 14m
ELSA Kai 5/6 22  19:35 22  19:41 20h 28m
HELENE H II Kai 3/4 22  17:57 22  17:59 6h 1m
GEORGITSI Ankring Indre havn 22  15:31 22  15:40 4d 7h 36m
HELENE H II Ankring Indre havn 22  11:49 22  11:54 1h 28m
MARTIN H Kai 3/4 22  11:48 22  11:49 8h 2m
KYST Rombak Pukk 22  01:48 22  01:50 1h 32m
SP VIKING Kai 5/6 21  22:48 21  22:50 1d 5h 51m
HELENE H II Kai 3/4 21  00:42 21  00:43 6h 10m
NORDIC ODYSSEY Kai 5/6 20  16:46 20  16:51 1d 4h 22m

Expected Vessels : 2017-11-23 13:49:51
Vessel ETA Calc ETA Destination Source
ELSA 2017-11-21 23:00 2017-11-24 09:13 Narvik SafeSeaNet
MARTIN H 2017-11-22 03:00 Narvik SafeSeaNet
YAMAL KRECHET 2017-11-22 12:00 Narvik SafeSeaNet
MARGRET OLDENDORFF 2017-11-22 15:00 Narvik AIS
SBI LAMBADA 2017-11-22 23:59 2017-11-24 09:14 Narvik SafeSeaNet
 

Kart over skipstrafikk i Narvik Havn: