N.E.W (The Northern East West freight corridor)

N.E.W Corridor (The Northern East-West freiht Corrodor) representerer den raskeste togforbindelsen mellom Beijing og Scandinavia med Narvik som siste stopp før lasten kan gå videre med skip på Atlanterhavets rygg til USA. Dette er den korteste linjen mellom Kina og USA. Togstrekningen går Fra Beijing tvers gjennom det store landet til Urumci i Zinjang-provinsen (tre døgns frakttid) før den fortsetter gjennom den gamle Silkeveiens trase til Almaty i Kazakhstan (fire døgn akkumulert) til Moskva (syv døgn akkumulert) til Oulu i Finnland (9 døgn akkumulert) til Narvik (10 døgn akkumulert)
Alternativet med skip via Suez-kanalen er som kjent 40 til 60 dager avhengig av ankomst oversjøisk havn og feedertjeneste.

Artikle i det  tyske transportmagasin DVZ 24. mai 2013.

Artikel I Dvz

Les den norskeovesettelsen av artikelen i DVZ 24. mai 2013 under:

Nord Norge

Narvik bryter nye forbindelser mellom verdensdelene

Den lille byen Narvik tør være kjent for de fleste i Tyskland. Byen var strategisk viktig for de krigførende makter under den andre verdenskrig på grunn av utskipningen av jernmalm fra de svenske gruvene i Kiruna.

I dag er byen stadig like viktig for malmtransporten, men ikke bare det. Både for nord-syd og øst-vest brytes det nye forbindelser mellom verdensdelene fra denne lille byen i Nord Norge. Det er gode muligheter for at oljen, naturgassen, fisken, jernmalmen og frakt av biler fra Kina kan gjøre Narvik og det øvrige Nord Norge som midtpunkt i de kommende megatrender for logistikk.

Det er flere megatrender som vil påvirke Tyskland fra Nord Norge

Fersk laks –sterk økning

Vi starter med den eksisterende: Ikke mange vet at hver dag starter tre tog med 1000 tonn fersk fisk hver på sin ferd fra Narvik gjennom Sverige før de etter 27 timer ankommer Oslo, en strekning på 2000 kilometer.  Med en gjennomsnitts hastighet på 76 kilometer i timen bidrar Europas lengste og hurtigste toglinje til å redusere frakttiden slik at fisken etter ytterligere et døgn kan selges fra butikkene i Tyskland, Frankrike og BeNeLux-landene. Det er ingen som har det mer travelt enn en død laks, sier vi her oppe. Maksimalt åtte døgn etter slakting på et av de mange hundre oppdrettsanleggene i Nord Norge, bør fisken helst være solgt og fortært.

Et av togene fra Narvik drives av DBSchenker og opererer under det eksotiske navnet North Rail Express. Toget opereres av det norske Schenker-selskapet og togene trekkes av det svenske GreenCargo. De to øvrige togene opereres av det norske togselskapet CargoNet under navnet Arctic Rail Express.

På sin veg nordover fra Oslo forsyner togene hele Nord Norge med forbrukervarer, mat og drikke, byggevarer, elektronikk og industrivarer. Hele 90% av all vareforsyning til de nordlige landsdelene forsynes med tog. Det må være bortimot verdensrekord i intermodal andel bane/bil.

Etterspørselen  i Europa og på verdensmarkedet etter fersk er stor og Norges lange kystlinje har store muligheter til å fordoble eksportvolumet på noe over en million tonn pr år uten at det går utover kystens miljømessige bærekraft.

 Jernmalm – fordobling

I mange år har jernmalm vært svenske Kirunas livsgrunnlag. Om noen skulle tro at malmen tar slutt med det første, kan det bare vises til at selve byen ligger midt over enorme malmressurser så store at byen faktisk må flyttes til et annet sted for å komme til malmkildene. Ikke nok med det: Det er ingen grunn til å anta at malm finnes bare i Kiruna, snarere er det enorme mengder mineraler både i svenske og norske fjellformasjoner.

I dag fraktes malmen med ti tog i hver retning Kiruna – Narvik havn, hvert tog med ca. 50 vogner. Det kreves 400 malmvogner for å fylle et malmskip. Det ligger til enhver tid to til fire skip og venter for å komme til kai. Det statlige malmselskapet LKAB får nå konkurranse av det svensk-kanadiske selskapet Northland Resources som i år starter med fem daglig tog og som planlegger drift i samme omfang som LKAB gjør. Dette krever forsterkning av banenettet der nord og helst dobbeltspor for å drenere malmtrafikk, containertrafikk til/fra Oslo og persontrafikk til Stockholm. Northland sliter økonomisk i oppstarten, men den vanlige mann i gata er ikke bekymret for det. De svarer at malmressursene ligger og venter på den som har muskelkraft til å foredle verdiene.

Intermodalt nav øst – vest

N.E.W Corridor

Det er ikke motløshet som preger den nord norske mentalitet. Nansen/Amundsen-ånden ser ut til å prege folket der nord. Nye tankebarrierer skal brytes. Ett av disse tankesprangene kalles N.E.W Corridor (The Northern East-West freiht Corrodor) og representerer den raskeste togforbindelsen mellom Beijing og Scandinavia med Narvik som siste stopp før lasten kan gå videre med skip på Atlanterhavets rygg til USA. Dette er den korteste linjen mellom Kina og USA. Togstrekningen går Fra Beijing tvers gjennom det store landet til Urumci i Zinjang-provinsen (tre døgns frakttid) før den fortsetter gjennom den gamle Silkeveiens trase til Almaty i Kazakhstan (fire døgn akkumulert) til Moskva (syv døgn akkumulert) til Oulu i Finnland (9 døgn akkumulert) til Narvik (10 døgn akkumulert)

Alternativet med skip via Suez-kanalen er som kjent 40 til 60 dager avhengig av ankomst oversjøisk havn og feedertjeneste.

Hva skal fraktes der? En av mange muligheter er Volvo’s biler produsert på en av Kinas fire store Volvofabrikker. Volvo er som kjent kinesisk eid etter det kinesiske bilkonsernet Geely’s kjøp av det svenske personbilmerket. Jernbaneforbindelsene finnes allerede selv om både tekniske og administrative utfordringer ikke foreløpig legger til rette for industriell logistikk. Men når en kineser først har fått teft, er det ikke måte på drivkraft. Narvik havns representanter har allerede besøkt Volvo-eierne i Shanghai og intensjonen er å prøve ut mulighetene for denne nye fraktveien..

Nord-Øst passasjen

Om ikke togforbindelsen Beijing-Narvik skulle lykkes industrielt, finnes andre alternativer som allerede er utprøvd. Det norske rederiet Tschudi Line har allerede sendt båter fra Nord Norge via Nord-Øst passasjen til Asia. De kaller det «The Northern Sea Route Services» og det er etablert et samarbeide mellom det russiske Prominvest SA og Tschudi Arctic Transit AS om ruten. Dette er den alternative handelsruten for frakt, riktignok bare i favorable is sesonger.

Distansen mellom Nord Europa og Kina er 40 % kortere enn gjennom Suez-kanalen og 6= % kortere enn via Kapp det gode håp. Dette gir stor reduksjon i transporttid, drivstoff forbruk og miljøbelastning. Is mengdene i den nordlige ruten er redusert med over 40 % de siste tretti år. Utviklingen fortsetter slik at utsiktene for en stor fraktkorridor i nord er store.

Energi, olje og naturgass

Ikke bare forsyner havområdene Europa med fersk fisk. De samme havområder skjuler enorme mengder energi. Som kjent ligger Narvik innenfor Lofoten – et eksotisk feriemål for mange tyske turister. Den politiske debatten går for tiden høyt om denne naturperlen skal undersøkes for fremtidig olje og gass-utvinning. Det ser ut til at energiutvinningstilhengerne vinner kampen

I disse dager vedtar det regjeringsbærende partiet Arbeiderpartiet (sosialdemokratisk) konsekvensutredninger for leting etter olje og gass i Lofoten og områdene både syd og nord for dette. Deretter kommer Barentshavet etter at regjeringen nå etter 30 års uenighet har oppnådd en delingsavtale med Russland om grensene i nordområdene. Begrepet konsekvensutredninger betyr i realiteten en klarering av fremtidig utvinning. Dermed blir nordområdene enda mer strategisk viktig for Norge og de landene som har behov for import av energi. Det gjelder de fleste europeiske land.

Det er gode muligheter for at oljen, naturgassen, fisken, jernmalmen og frakt av biler fra Kina kan gjøre Narvik og det øvrige Nord Norge som midtpunkt i de kommende megatrender for logistikk.

Kilde Dvz

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

  • N E W
  • Artikel I Dvz
  • New Moete 11 Mai 2009
  • New Moete 11 Mai 2009 2