EU-krav - naturgass for skip i TEN-T nettverket innen 2020

Nye Narvik havn har gjennom sine dialogmøter vist potensialet for ny trafikk ved økt aktivitet innenfor olje og gassnæringen i nord. Ved større etterspørsel og regional bruk av flytende naturgass (Liquefied Natural Gas - LNG).

Krav fra EU om tilgang til naturgass for skip i kjernenettverket Trans-European Transport Networks (TEN-T) innen 2020 er utviklingspotensialer for ny trafikk.

Narvik havn er sentral i utviklingen av Narvik som et transport- og logistikksenter og inngår i EU’s kjernenettverk for transport, TEN-T. 

Det arbeides nå med planer for å framskaffe nye og større havne- og terminalarealer for malmeksporten der også utvikling av en ny containerterminal/havn i Narvik inngår i planene. Planene tar utgangspunkt i fortsatt sterk vekst i eksport av malmer og mineraler samt muligheter for utvikling av internasjonale multimodale containertransporter øst-vest med jernbanetilknytning til Sverige, SentralEuropa, Russland og Asia. Økt petroleumsaktivitet i nord vil kunne ha betydning for havnen.

Havnen ser også vekstpotensial i EU-krav om tilgang til naturgass for skip i TEN-T nettverket innen 2020 samt regional og bruk av LNG i industrien.

EU har planlagt sine 27 viktigste transporterkorridorer (TEN-T). Oslo og Narvik
inngår i kjernenettverket «CORE Network», som de eneste to havner i Norge.

 

DEL MED ANDRE / SKRIV UT