Regional bruk av LNG

Et mottaksanlegg for LNG i Narvik har stort potensiale for videre frakt med jernbane til LKABs gruver i Kiruna, Svappavaara og Malmberget,
dersom de bestemmer seg for å bytte ut det enorme energibehovet til pelletsverk med LNG.

Nye Narvik havn har gjennom sine dialogmøter vist potensialet for ny trafikk ved økt aktivitet innenfor olje og gassnæringen i nord. Ved større etterspørsel og regional bruk av flytende naturgass (Liquefied Natural Gas - LNG).

Krav fra EU om tilgang til naturgass for skip i kjernenettverket Trans-European Transport Networks (TEN-T) innen 2020 er utviklingspotensialer for ny trafikk.

DEL MED ANDRE / SKRIV UT