SECA-område

–Nye regler for svovelutslipp endrer godsstrømmene

1 januar 2015 inn trådde EUs nye svoveldirektiv, som stiller langt strengere krav til svovelutslippet fra skip i deler av europeisk farvann. Narvik havn ligger utenfor dette området (se kart). Som kartet nedenfor viser så er Østersjøen er omfattet av dette direktivet. Dette kan åpne for å dreie en del av de stora godsstrømmene som produseres i nord Sverige og som idag skipes ut i fra Göteborg havn nordover til Narvik havn. 

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

  • Seca Omraden (1)