Arctic Rail

Last ned rapporten fra denne siden

Dato skrevet: 24. november 2023

Narvik havn har tidligere i år fått utarbeidet en rapport, med tittel «Arctic Rail». Dette er en rapport om eksportkorridoren mellom Norge, Sverige og Finland og belyser Ofotbanens kritiske rolle for norsk økonomi, sikkerhet, og beredskap.

Rapporten understreker at Ofotbanen har en kritisk rolle for norsk økonomi, sikkerhet og beredskap, men behovet for investeringer og oppgradering er prekært.

Dette er en sak som fortjener mer oppmerksomhet, både lokalt og nasjonalt. For næringslivet i Nord-Norge er Ofotbanen den eneste grønne korridoren til markedene i sør. Sjømatnæringen og Forsvaret etterspør økt kapasitet på jernbanen. Dette sammen med sterk vekst innenfor andre aktiviteter som bl.a. grønn industri, mineralnæringen og turisme er tiden for handling nå!