Narvik kommune og Narvik havn skal sammen med Lødingen kommune og havn bygge opp et stort næringsområde på Kåringen i Lødingen. Store mengder oppdrettsfisk og annen sjømat skal herifra bli fraktet med båt til Narvik.

– Om alt klaffer kan vi være i gang med de nye transportene en gang i løpet av 2026 eller 2027. For Narvik sin del er dette en viktig del av vår langsiktige strategi om å bygge opp under havna og transporter på Ofotbanen. For Lødingen vil dette forhåpentligvis ganske raskt kunne gi nye arbeidsplasser, sier havnedirektør Børge Edvardsen Klingan.

Nær 100 millioner

Fredag signerte Narvik-ordfører Rune Edvardsen og Lødingen-ordfører Hugo Jacobsen avtalen om at de to kommunene sammen skal utvikle Hålogaland næringspark på Kåringen i Lødingen.

Første byggetrinn vil representere en investering på opp mot 100 millioner kroner.

– Dette er en stor dag som vi har sett frem til for både Narvik og Lødingen. Kåringen vil bli et viktig trafikknutepunkt for hele denne storregionen, sa de to da de satte pennen til papiret som skal sørge for at det blir skapt viktige verdier.

Fra gammelt var Narvik og Lødingen naboer med relativt mye kontakt, blant annet gjennom lokalbåten Skogøy. I nyere tid er Kåringen for den gjengse narvikværing sterkest i fokus som del av en krevende veistrekning, spesielt vinterstid. Nå skal Kåringen på nytt gjøre Lødingen sentral for Narvik via sjøen.

– Gjennom å utvikle Hålogaland næringspark, blant annet med kai, ser vi for oss at et sted mellom 5.000 og 10.000 trailere med fisk i den ene retningen og andre varer den andre retningen kan laste og losse her i Kåringen.

– Autonome båter skal være forbindelsen mellom Kåringen og havna og jernbaneterminalen inne i Narvik, forteller havnesjef Arnold Aalmo og styreleder i Lødingen havn, Jørn-Bjarne Johansen.

En autonom båt driftes helt eller delvis uten mannskap.

Fremover.no – Narvik storsatser i Lødingen: – Som å ha vunnet i Lotto