• Havnegata 2

  Administrasjonen i Narvik Havn KF samt havnebetjentene har sine kontorer i Havnegata 2. I tillegg leies det ut kontorer til andre.

 • Havnegata 2B / Flora

  Denne adressen består av to bygg. Det er gamle Flora og bygget ved siden av.

 • Fagernesveien 2

 • Fagernesveien 3

  Bygget leies ut til en rekke leietakere.

 • Fagernesveien 5, 7 - 11

  Bygningene blir brukt som lager

 • Havnegata 1B

 • Havnegata 1C

 • Fagernesveien 22/24

Eiendom til leie

Ønsker du å leie lokale? Ta kontakt med Finn Brattli

Finn Brattli

Rådgiver Eiendom

952 45 011 fb@narvikhavn.no