Derfor fremheves Ofoten som viktig knutepunkt

Dato skrevet: 8. June 2023

I NOU-en «Nå er det alvor» fra Totalberedskapskommisjonen nevnes Ofoten flere ganger, blant annet som et viktig knutepunkt.

«Ofoten er et knutepunkt for sivil og militær logistikk i Nord-Norge og et viktig forsyningsområde for militære avdelinger i hele området fra Evenes og Ramsund via Bjerkvik til indre Troms».

«Ofoten er også et viktig mottaksområde for allierte forsterkningsstyrker. Den 43 kilometer lange Ofotbanen er landets tyngst trafikkerte jernbanestrekning, og knytter sammen det norske og svenske jernbanenettet i nordområdene. Ofotbanen er slik en viktig transportåre i sikkerhetspolitisk krise og krig».

«Også veistrekningen som går fra Ofotfjorden og inn i Sverige er viktig for både sivil og militær beredskap. Andre viktige transportårer i nordområdene er veiene fra Storfjord i Troms over finskegrensen og strekningen fra Tana i Finnmark til Utsjok i Finland».