Her er pågående prosjekter:

  • Nytt vaskeri Holmenveien 20, Agenda
  • Vaskehall og mannskapshus, Narvik bulkterminal
  • Grunn- og miljøundersøkelser Skjomnes
  • Riving kai Fagernesveien 64
  • Sirkulær havnesatsing, forprosjekt
  • Mulighetsstudie havnetorget, forprosjekt
  • Reguleringsplan indre havn