Malm & Mineraler

Signaler om økt mineralproduksjon i Sverige og Finland vil øke behovet for større utskipningshavn fra allerede eksisterende brukere av havna. Økt containertrafikk er også forventet. Den økte kapasiteten på Ofotbanen vil generere ny trafikk og behov for nye terminalområder.

Olje & Gassnæringen øker aktiviteten i nord

Regional bruk av LNG.

Et mottaksanlegg for LNG i Narvik har stort potensiale for videre frakt med jernbane til LKABs gruver i Kiruna, Svappavaara og Malmberget, dersom de bestemmer seg for å bytte ut det enorme energibehovet til pelletsverk med LNG.

EU-krav om tilgang til naturgass for skip i kjernenettverket TEN-T innen 2020.

Krav fra EU om tilgang til naturgass for skip i kjernenettverket Trans-European Transport Networks (TEN-T) innen 2020 er utviklingspotensialer for ny trafikk. 

Ofotbanealliansen

Ofotbanealliansen er et samarbeid mellom bedrifter, organisasjoner og lokale myndigheter som i fellesskap arbeider for å bedre kapasiteten på Ofotbanen.

Ofotbanen er en hovedpulsåre for gods til og fra den nordlige landsdel. Foruten malm fra gruvedrift, frakter banen forbruksvarer nordover. Om lag 95 prosent av dagligvarene i butikkene til Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop i Finnmark, Troms og nordlige Nordland fraktes inn til landsdelen over Ofotbanen. Hvert år fraktes 65.000 containere inn og ut av Narvik med banen. Andre vei fraktes i dag 120.000 tonn fisk, som utgjør 50 prosent av all fisk som går på tog ut av Norge. All denne transporten har potensiale for sterk vekst. Transport av fisk sørover til markedene i Europa med Ofotbanen fra Narvik er et raskt, effektiv, økonomisk og ikke minst miljøvennlig alternativ.

Nærskipsfart

Narvik Havn opplever stor vekst – og av den grunn anspores havna til å finn løsninger for miljøvennlig og effektiv transport. Og da snakker vi naturligvis om nærskipsfart. Hit kommer det svært mange containere på tog – og så og si alt går ut på vei når det kommer hit.