Generell Cargo

Foruten malm fra gruvedrift, frakter banen forbruksvarer nordover. Om lag 90 prosent av dagligvarene i butikkene til Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop i Finnmark, Troms og nordlige Nordland fraktes inn til landsdelen over Ofotbanen. Hvert år fraktes 65.000 containere inn og ut av Narvik med banen. Andre vei fraktes i dag 120.000 tonn fisk, som utgjør 50 prosent av all fisk som går på tog ut av Norge. All denne transporten har potensiale for sterk vekst. Transport av fisk sørover til markedene i Europa med Ofotbanen fra Narvik er et raskt, effektiv, økonomisk og ikke minst miljøvennlig alternativ.

Signaler om økt mineralproduksjon i Sverige og Finland vil øke behovet for større utskipningshavn fra allerede eksisterende brukere av havna. Økt containertrafikk er også forventet. Den økte kapasiteten på Ofotbanen vil generere ny trafikk og behov for nye terminalområder

Bulk

Narvik havn består av fire havneavsnitt: LKABs bulk terminal, sentrale havneområde med utstikkerkaiene, Skarvenes bulk terminal, samt dypvannskai på Fagernes med intermodale fasiliteter.