Godstog mellom Kina og Narvik

Narvik Havn har det siste året jobbet for å få på plass en regelmessig togforbindelse mellom Kina og Narvik. Vi har alle forutsetninger for å få dette til, da togforbindelse østover allerede eksisterer. Infrastrukturen rundt Narvik som hub er tilrettelagt slik at vi enkelt kan omlaste og videre-distribuere varer i hele regionen. Vi har også den unike muligheten å sette varer på toget fra Narvik til Oslo med daglige avganger fra vår terminal.

I samarbeid med den finske togoperatøren Nurminen Logistics tilbyr vi nå godsleveranser dør til dør mellom Asia (Kina, Japan, Sør-Korea, Vietnam, Singapore) og Narvik.

Vårt mål er å være et supplement til eksisterende godsruter både på sjø og med fly. Denne transportkorridoren svarer til FN’s bærekraftsmål da hele strekningen er elektrifisert.

Vi har siden første container ankom i august 2020 hatt en jevn økning av forespørsler og bookinger.

Vestover

Hefei – Helsinki - Narvik                                       Transittid 15 -17 d 

Suzhou/Chongqing – Helsinki – Narvik                   Transittid 15–17 d 

Yokohama – Helsinki – Narvik                               Transittid 25 d 

Østover

Narvik – Helsinki – Chongqing/Suzhou                   Transittid 15-17 d 

Narvik – Helsinki – Tianjin/Jiaozhou/Jinan              Transittid 15-17 d 

Narvik – Helsinki - Yokohama                                 Transittid 25 d 

 • Togoperatør og speditør: Nurminen Logistics Oy.
 • Varer: Fersk- og tørrvarer.
 • Container: 45’RF og 40’HC.
 • Grønn transportkorridor mellom Europa og Asia (97% lavere CO2 utslipp sammenlignet med fly).
 • Destinasjon i Kina: Chongqing, Suzhou, Jinan, Jiaozhou, Tianjin.
 • Destinasjon i Japan: Yokohama.
 • Tog frekvens: ukentlig eller annenhver uke, avhenger av destinasjoner.
 • Sporingsutstyr og temperaturkontroll I hver container.
 • Hele togruten er forsikret av Nurminen.
 • Containers forsegles og åpens ikke under transporten.
 • Leie av RF og HC containere er mulig.
 • Nurminen tar seg av dokumenter og fortolling, håndterer retur av containere.

Kart Kina Japan

Kontakt i Norge

Grethe Holmer Parker         Anna Filina                  Sissi Cheng Chang           
Salg- og Markedssjef          Prosjektkoordinator      Prosjektkonsulent              

gp@narvikhavn.no             af@narvikhavn.no       scc@narvikhavn.no                

+47 99 00 58 42                +47 46 84 19 89        +47 91926019                     

        
Direkte booking: Nurminen Logistics Oy

Marjut Linnajärvi

VP Sales

Marjut.linnajarvi@nurminenlogistics.com

+358 40 571 5034

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Relaterte lenker

Tilhørende bilder

 • Norminen Routings
 • Narvikhavn 300Х250 No
 • Narvik Havn Kart Kinaforbindelsen S