Godstog mellom Kina og Narvik

Narvik Havn har det siste året jobbet for å få på plass en regelmessig togforbindelse mellom Kina og Narvik. Vi har alle forutsetninger for å få dette til, da togforbindelse østover allerede eksisterer. Infrastrukturen rundt Narvik som hub er tilrettelagt slik at vi enkelt kan omlaste og videre-distribuere varer i hele regionen. Vi har også den unike muligheten å sette varer på toget fra Narvik til Oslo med daglige avganger fra vår terminal.

I samarbeid med den finske togoperatøren Nurminen Logistics tilbyr vi nå godsleveranser dør til dør mellom Kina og Narvik. Togforbindelsen har ukentlige avganger og gjennomsnittlig transporttid er 17 dager.

Vårt mål er å være et supplement til eksisterende godsruter både på sjø og med fly. Denne transportkorridoren svarer til FN’s bærekraftsmål da hele strekningen er elektrifisert.

Vi har siden første container ankom i august 2020 hatt en jevn økning av forespørsler og bookinger.

Vestover

Hefei – Helsinki - Narvik                      Transittid 15 -17 d 

Helsinki - Chongqing – Narvik               Transittid 16 d

Østover

Narvik – Helsinki – Hefei                     Transittid 15 – 17 d 

Narvik - Helsinki- Chongqing                Transittid 16 d 

  • Togoperatør og speditør: Nurminen Logistics Oy
  • Direkte booking hos Nurminen Logistics Oy
  • Container: 45’RF og 40’HC
  • Retning: EB og WB
  • Sporingsutstyr på hver container
  • Levering fra dør til dør
  • Leie av RF og HC containere er mulig
  • Nurminen håndterer retur av RF
  • Containerdepot hos Narvik Havn
  • Nurminen tar seg av dokumenter og fortolling