Jernbane

Ofotbanen er 43 kilometer lang fra Narvik havn til riksgrensen mot Sverige. Banen har der forbindelse med det svenske jernbanenettet.

I dag kjøres det 10-12 malmtog i hver retning hvert døgn, Malmtogene kjøres for gruveselskapene LKAB og Kaunis Iron AB. Ofotbanen er også en viktig godskorridor for hele Norden og 90% av dagligvareforsyningen til Nord-Norge går med tog via Narvik. Det kjøres flere daglige godstogpendler mellom Alnabru i Oslo og Narvik via Sverige. I tillegg går det godslaster med bla. fersk fisk fra Narvik til Oslo. Ofotbanen har også to daglige persontogpar i hver retning. Et togpar går mellom Narvik og Luleå, med forbindelser videre sørover i Sverige, mens ett togpar går direkte mellom Narvik og Stockholm.

Ofotbanen

Ofotbanen er 43 kilometer lang fra Narvik havn til riksgrensen mot Sverige. Banen har der forbindelse med det svenske jernbanenettet. Ofotbanen er landets tyngst trafikkerte bane der malmtogene fra gruvene ved Kiruna utgjør hoveddelen av trafikken. Banen er også viktig for varetransporten mellom Sør- og Nord-Norge. Banen regnes som en av Europas vakreste jernbanestrekninger........ LES MER>>

Ofotbanen 

LKAB

Narvik er LKAB største havn, og har en kapasitet på nesten 20 millioner tonn per år. Narvik havn er isfri hele året, og er tilstrekkelig dypt for havgående skip........LES MER>>

Lkab Bilde

Kaunis Iron AB

Northland Resources var det andre gruveselskapet som startet opp med Narvik havn som utskipningshavn for jernmalm. Deres gruvedrift var Kaunisvaara-gruven i Pajala kommun, Nord-Sverige, startet opp i 2012. Northland Resources gikk konkurs i 2014. Kaunis Iron AB overtok gruve med tilbehør i Sverige i 2018. Narvik Havn KF overtok utskipningsanlegget i Norge.......LES MER>>