DB Schenker - North Rail Express (NRE)

DB Schenker toget (NRE) har daglige avganger til og fra Oslo og Narvik. NRE toget har stor kapasitet og frakter handelsvarer nordover, og fisk og sjømat sørover. NRE-Toget frakter årlig 25.000 containere (2013), som tilsvarer 12.500 lastebilturer.

Samarbeidsprosjekt

NRE toget har en kapasitet på 40 TEU. Det er 10 vogner i hvert togsett med en totallengde på 520 meter og en vekt på 1.000 tonn. Av disse er det 5 semivogner og 5 containervogner. Semivognene kan også ta containere. Schenker har også gjort avtale med Auto Link AS som ukentlig kobler på spesielle vogner for transport av biler til Nord-Norge. Toget går 5 rundturer pr uke og vil holde en gjennomsnittshastighet på 71 km/t. Strekningen tur/retur Alnabru/Narvik er på til sammen 3.890 kilometer. Det vil ellers frakte medisiner, husholdningsartikler, forbruksvarer, stykkgods og partigods til industri og næringsliv. På retur vil vognene i hovedsak frakte fisk og annet gods som skal til Østlandsområdet eller videre ut i Europa.

– Green Cargo skal trekke togene og vil gi en daglig ruterapportering kl. 15:00 med status for hvert tog underveis. CargoLink har ansvaret for lasting og lossing på Alnabru. I Narvik vil Schenker i regi av Cargo Link stå for lasting og lossing. De har også ansvar for lasteplanlegging og nødvendige dokumenter.

Miljøvennlig godstransport

Til sammen utgjør togtilbudet 25.000 årlige containerbevegelser.

– Om dette hadde skjedd med veitransport ville det utgjort 12.500 lastebilturer. Med det nye tilbudet befester  DB Schenker sin posisjon innen norsk godstransport. Jernbanen har alltid spilt en viktig rolle når det gjelder leveranse av gods til våre kunder. NRE toget utnytter trafikkmulighetene og forbinder lastebilenes fleksibilitet med de miljømessige fordelene jernbanetransport gir.

– De gir tilstrekkelig volum for å benytte eget tog på denne strekningen. DB Schenker (NRE) sin sterke posisjonen i markedet sikrer at kapasiteten blir godt utnyttet.

Multinasjonale samarbeidspartnere

– Aldri tidligere har så sterke multinasjonale samarbeidspartnere gått sammen om å lage et nytt togtilbud i Norge. DB Schenker North Rail Express har som visjon og overordnet mål å utvikle direkte tog mellom Nord-Norge og Europa. En modernisering av Alnabru er et viktig tiltak for å realisere dette.

– DB Schenker North Rail Express vil gi en økning i godsvolumene med 30 prosent på denne strekningen. Dette vil være startskuddet for betydelig overføring av gods fra vei til bane. Selskapet vil fremføre 90 prosent av godsvolumet på bane til og fra Nord-Norge.

Toget laster opp i Narvik, tar malmruten og Ofotbanen videre til Kiruna hvor flere laksecontainere, fra Troms og Finnmark, hektes på. Deretter ruller toget sørover, gjennom Sverige. Navet ligger i Alnabru. Her dirigeres trafikken videre. Noe går flypakket til Østen eller USA, resten går med bil eller tog nedover kontinentet.

 

Kilde: Schenker

 

Kilde: Schenker

Togtransporten reduseres opp mot én dag, og «DB Schenker North Rail» sparer veinettet i Norge, Sverige og Finland for stor belastning.

Db Schenker Vogn Og Stacker

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Relaterte lenker

Tilhørende bilder

  • Nre
  • Db Schenker Vogn Og Stacker (1)
  • Schenker 2