Info om Ofotbanen

Ofotbanen
Ofotbanen er 43 kilometer lang fra Narvik havn til riksgrensen mot Sverige. Banen har der forbindelse med det svenske jernbanenettet. Ofotbanen er landets tyngst trafikkerte bane der malmtogene fra gruvene ved Kiruna utgjør hoveddelen av trafikken. Banen er også viktig for varetransporten mellom Sør- og Nord-Norge. Banen regnes som en av Europas vakreste jernbanestrekninger.

Ofotbanen følger fra Narvik fjorden innover og østover mot fjellene ved Svenskegrensen. Banen ligger i konstant stigning så å si hele veien fra Narvik til Bjørnfjell. Ofotbanen har største tillatte akseltrykk på 30 tonn etter forsterkningsarbeider som ble fullført i 2003. ofotbanen åpnet i 1902 og bane følger i dag hovedsakelig samme trasé som ved åpningen. En strekning på 1,5 kilometer fik ny linjeføring i 1988 for å unngå den gamle brua over Norddalsenden (Norddalsbrua). I 2002 åpnet det nye kryssingssporet på Katterat stasjon med nytt spor 2 i en kilometer lang tunnel. I 2010 åpnet det nye, forlengede, kryssingssporet på Straumsnes stasjon. I 2014 pågår anlegget av nytt og lengre kryssingsspor på Bjørnfjell stasjon, mens et tilsvarende prosjekt på Rombak stasjon skal startes opp.

Trafikk

I dag kjøres det 10-12 malmtog i hver retning hvert døgn, Malmtogene kjøres for gruveselskapene LKAB og Northland Resources. Ofotbanen er også en viktig godskorridor for hele Norden og 90% av dagligvareforsyningen til Nord-Norge går med tog via Narvik. Det kjøres flere daglige godstogpendler mellom Alnabru i Oslo og Narvik via Sverige. Ofotbanen har også to daglige persontogpar i hver retning. Et togpar går mellom Narvik og Luleå, med forbindelser videre sørover i Sverige, mens ett togpar går direkte mellom Narvik og Stockholm.

Muligheter

Ofotbanen har for liten kapasitet. Derfor bygges det på kort sikt ut lengre kryssingsspor på banen. Om få år vil banen ha behov for dobbeltspor. Det pågår et planarbeid med sikte på å finne trase for dette, samt å velge strategi for gradvis kapasitetsøkning også i tiden fram til et dobbeltspor kan stå ferdig. I 2013 åpnet den nye godsterminalen på Fagernes, som inkluderer utskipningsanlegg for Northand Resurces. Samtidig ble strekningen fra Narvikterminalen på Fagernes til Narvik stasjon fornyet og forsterket til 30 tonns akseltrykk.

 

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

RELATERTE FILER

Tilhørende bilder

  • The Railway Line Narvik Kiruna
  • Ct Dkmyekswtzjldgesylaonfjr3bn9refhymh Tjqkq
  • Malmtog Ofotbanen