Kaunis Iron AB

Northland Resources var det andre gruveselskapet som startet opp med Narvik havn som utskipningshavn for jernmalm. Deres gruvedrift var Kaunisvaara-gruven i Pajala kommun, Nord-Sverige, startet opp i 2012. Northland Resources gikk konkurs i 2014. Kaunis Iron AB overtok gruve med tilbehør i Sverige i 2018. Narvik Havn KF overtok utskipningsanlegget i Norge

Kaunis Iron AB vil som Northland bruke allerede eksisterende veier (150 km) og jernbane (226 km) fra Kaunisvaara til Narvik havn. I Narvik havn blir jernmalm-konsentratet lastet på Cape size store skip, som laster opp til 180 000 tonn.

Det betyr at det fra og med 2013 var flere enn LKAB som kjørte malmtog på Ofotbanen til Narvik havn. 

Denne nye bulkterminalen på Narvikterminalen består av blant annet en ny kai med tilhørende lager for lasting og lossing av jernmalmkonsentratet.

Lageret er 65 meter bred, 140 meter lang og 23 meter høyt, dvs. vel 9.000 kvm. Lageret har en teoretisk lagringskapasitet på 210 000 tonn (forutsatt bestemt egenvekt på jernmalmkonsentratet).

Kaunis Iron AB har inngikk en avtale med Narvik Havn KFs datterselskap Narvik Bulkterminal AS i 2018 om håndtering av de tjenester som behøves for lossing og lasting til/fra lager og/eller direkte til skip. 2018 var første driftsår for dette samarbeid og 2019 ble første hele driftsår med vel 2 millioner tonn skipet ut.

https://www.kaunisiron.se/

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

  • Northland Map 16X9