Northland Resources

Northland Resources er et nytt gruveselskap som startet opp gruvedrift i Kaunisvaara-gruven i Nord-Sverige i 2012. Også her hentes det ut jernmalm, som fraktes fra Svappavaara øst for Kiruna til Narvik for uttransportering. Denne malmen inneholder en svært høy konsentrasjon av jern og er dermed ettertraktet i markedet.

Northland vil bruke allerede eksisterende veier (150 km) og jernbane (226 km) fra Kaunisvaara til Narvik Havn. På isfri Narvik Havn jernmalmkonsentratet vil bli lastet på Cape store båter, som laster opp til 180 000 tonn.

I desember 2012 ble prøvekjøringer av malmtog på Ofotbanen utført, og i 2013 var det for første gang flere enn LKAB som kjørte malmtog på Ofotbanen. 

Terminalen består av blant annet en ny kai, lage, og lasting og lossing enheter.

Lageret er 65 meter bred, 140 meter lang og 23 meter høy. Den har en lagringskapasitet på 210 000 tonn. Jernmalm fra tømmestasjon vil gå inn i en kulvert under bakken.

Northland og Grieg Terminals han inngått en avtale om samarbeidet mellom selskapene. Grieg Terminals blir gruveselskapets logistikk arm for utlasting og utransportering fra Narvik terminalen.

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

  • Northland Map 16X9