Sjø

Havnen har ingen dybdebegrensninger for skip, er isfri hele året og ligger godt beskyttet for vær og vind.

I dag er Narvik fortsatt en betydelig sjøfartsby målt i tonnasje. Sjø, vei og jernbane gjør byen til et distribusjons-knutepunkt for en rekke handelsvarer.

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

  • Link