Vei

Narvik er et knutepunkt for veinettet i Nord. E6 går fra nord til sør og E10 som går fra øst til vest.

E6, norsk europavei som går fra Kirkenes i Nord, passerer gjennom Narvik kommune, videre til Svinesund i sør og helt til Trelleborg i Sverige.

E10, norsk europavei som går fra Å i Lofoten og over svenskegrensen ved riksgrensen på Bjørnfjell, og videre til E4 i Töre i Sverige. Bjørnfjell er en kort kjøretur på ca. 40 minutter fra Narvik.

Hålogalandsbrua knytter hele regionen sammen

Haalogalandsbrua3

Med et spenn på 1145 meter blir Hålogalandsbrua Norges nest lengste hengebru. 

Ved å bygge Hålogalandsbrua rett over Rombaken gjør vi E6 hele 18 kilometer kortere, og reisetiden til og fra Narvik mot Vesterålen/Lofoten og Tromsø reduseres med 15-20 minutter.

I tillegg leder vi trafikken bort fra det som i dag er en rasutsatt og ulykkesbelastet strekning. 

Oppstart byggefase Hålogalandsbrua 2013, antatt åpnet i 2017.

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

  • Haalogalandsbrua2
  • Haalogalandsbrua1
  • Haalogalandsbrua