Satsningsområder

Nye Narvik Havn

Målet er å fremskaffe nye og større havne-/terminalarealer i Narvik med omegn. Gjennomføres i samarbeid med Narvikgården og Futurum. Oppdragsgiver bystyret i Narvik.

«Narvik bystyre slutter seg til at Narvik havn KF utreder alternative 
muligheter for utvikling av en ny containerterminal/havn i Narvik.»

LES MER>>

Ofotbanealliansen

Ofotbanealliansen er et samarbeid mellom bedrifter, organisasjoner og lokale myndigheter som i fellesskap arbeider for å bedre kapasiteten på Ofotbanen.

Ofotbanen er en hovedpulsåre for gods til og fra den nordlige landsdel. Foruten malm fra gruvedrift, frakter banen forbruksvarer nordover. Om lag 95 prosent av dagligvarene i butikkene til Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop i Finnmark, Troms og nordlige Nordland fraktes inn til landsdelen over Ofotbanen. Hvert år fraktes 65.000 containere inn og ut av Narvik med banen. Andre vei fraktes i dag 120.000 tonn fisk, som utgjør 50 prosent av all fisk som går på tog ut av Norge. All denne transporten har potensiale for sterk vekst. Transport av fisk sørover til markedene i Europa med Ofotbanen fra Narvik er et raskt, effektiv, økonomisk og ikke minst miljøvennlig alternativ......LES MER>>

 

Ofotbanealliansen Logo (1)

Nærskipsfart

Narvik Havn opplever stor vekst – og av den grunn anspores havna til å finn løsninger for miljøvennlig og effektiv transport. Og da snakker vi naturligvis om nærskipsfart. Hit kommer det svært mange containere på tog – og så og si alt går ut på vei når det kommer hit. Sjøtransport videre kan gi hurtig og effektiv gevinst ved overføring fra vei til sjø......LES MER>>

Olje og gass

Naturgass Nord arbeider med å etablere en logistikkjede for naturgass til kunder på Nordkalotten. Småskala LNG skip inn til Narvik havn og videre transport med tog til Sverige......LES MER>>

Generel cargo

Narvik er godsknutepunktet for Nord Norge.

Narvik-terminalen er knutepunktet med jernbane helt til kai kanten og med Ofotbanen som er en hovedpulsåre for gods til og fra den nordlige landsdel.

LES MER>>

Bulk

Narvik havn består av fire havneavsnitt: LKABs bulk terminal, sentrale havneområde med utstikkerkaiene, Skarvenes bulk terminal, samt dypvannskai på Fagernes med intermodale fasiliteter.....LES MER>>

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

  • Nye Narvik Havn Haakvik