Bulk

Narvik havn består av fire havneavsnitt: LKABs bulk terminal, sentrale havneområde med utstikkerkaiene, Skarvenes bulk terminal, samt dypvannskai på Fagernes med intermodale fasiliteter.

Signaler om økt mineralproduksjon i Sverige og Finland vil øke behovet for større utskipningshavn fra allerede eksisterende brukere av havna. Økt containertrafikk er også forventet. Den økte kapasiteten på Ofotbanen vil generere ny trafikk og behov for nye terminalområder

Bilde4

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

RELATERTE FILER

Tilhørende bilder

  • Bilde4
  • image1
  • 2114784 Small
  • Lkab Narvik
  • Dsc04900
  • Dsc04905
  • Dsc04841