Nærskipsfart

Narvik Havn opplever stor vekst – og av den grunn anspores havna til å finn løsninger for miljøvennlig og effektiv transport. Og da snakker vi naturligvis om nærskipsfart. Hit kommer det svært mange containere på tog – og så og si alt går ut på vei når det kommer hit. Sjøtransport videre kan gi hurtig og effektiv gevinst ved overføring fra vei til sjø.

Med Nærskipsfartsmeldingen til grunn – og to regjeringer som begge har satt av midler til bruk for tiltak som gjør at gods som i dag transporteres på vei blir overført til sjø – er muligheten der.

Narvik Havn KF har gjennomført en forstudie som viser at etablering av en regional nærskipsfartlinje fra Narvik havn kan være liv laga.

Vi ser først for oss en rute som går fra Narvik og mot Lofoten og Vesterålen. Det går mye mer gods den veien enn det vi har tatt høyde for på båt – nær 70-80.000 TEUs går til og fra hvert år. Senere ser vi for oss en mulig utvidelse mot Bodø og Tromsø.

Begynner man i det små og satse på en rute som kan ta 15-20.000 TEUs over på båt i starten. Prosjektet vil kunne tiltrekke seg nærskipsfartsmidler, noe av de tre milliardene som ble bevilget gjennom vedtak av Nasjonal transportplan 2014-2023.

Målet er å kunne få midler til å teste ut en slik rute i tre år. Det er ikke en rute som kommer i konkurranse med andre. Dette er en vinn-vinn-situasjon som er bra både for miljøet, nærskipsfarten og aktørene.

I starten et relativt saktegående lite skip som ikke bruker mye drivstoff. Et skip som kanskje tar 30 containere. Det må være daglige avganger hver vei.

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

  • Overfoering 1 069
  • Dscn1077
  • Sunko Lasting
  • Dscn1089
  • Tog Paa Fagerneskaia