Status

Narvik sin plassering i forhold til sjø, vei, fly og jernbane gjør at Narvik havn er et naturlig distribusjons-knutepunkt for en rekke handelsvarer.

TEN-T

TEN-T-transportkorridorer i Europa dekker de viktigste korridorene og knutepunktene som EU vil investere i fremover. Narvik havn og Ofotbanen er med på det såkalte CORE Network, som er å anse som hovednettet for transport innen EU. CORE Network skal danne et kjernenettverk, der et begrenset antall prioriterte samferdselsprosjekter er inkludert.....LES MER>>

Tent Core Network

Joint Barents Transport Plan (JBTP)

Transportministerene i Norge, Sverige, Finland og Russland har lagt fram et forslag til en felles transportplan for Barentsregionen.

Transportplanen omtaler utviklingstrekk som vil påvirke transportbehovet, og ekspertgruppen som har utarbeidet planen anbefaler en rekke tiltak som kan forbedre transportsystemet.....LES MER>>

 Beata Kart

Motorway of the Sea

Narvik havn fikk i 2005 status som ”Motorway of the Sea”- havn i Norge, sammen med Oslo. Narvik havns nye status ble slått fast i sluttrapporten til EUs High Level Group.....LES MER>>

Motorways Of The Sea

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

  • Kart Narvik Northland2
  • New Corridor