Joint Barents Transport Plan

Joint Barents Transport Plan (JBTP)

Transportministerene i Norge, Sverige, Finland og Russland har lagt fram et forslag til en felles transportplan for Barentsregionen.

Transportplanen omtaler utviklingstrekk som vil påvirke transportbehovet, og ekspertgruppen som har utarbeidet planen anbefaler en rekke tiltak som kan forbedre transportsystemet.

Det er første gang et slikt forslag er lagt fram, og det skjer på initiativ fra det norske formannskapet i Barentssamarbeidet.

Transportplanen omtaler utviklingstrekk som vil påvirke transportbehovet, og ekspertgruppen som har utarbeidet planen anbefaler en rekke tiltak som kan forbedre transportsystemet.

De fire transportministrene sier i en felles erklæring at de ønsker å samarbeide om et bedre transportsystem i nord, og at Barentssamarbeidet er en unik arena for utviklingen av denne viktige regionen.

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

RELATERTE FILER