Må bane vei for Ofotbanen

Dato skrevet: 12. mai 2023

Fylkesrådleder Elin Dahlseng Eide mener Forsvarskommisjonens rapport må bane vei for kraftige investeringer på Ofotbanen.

– Når Finland, og kanskje også Sverige kommer inn i NATO, åpner det for helt nye muligheter. Vi har en eneste toglinje som går over grensa i nord. Den går til Sverige fra Narvik, og er helt avgjørende for nesten alle leveranser av mat til Nord-Norge. Den trenger dobbeltspor for å kunne øke frekvensen og tiden det tar å frakte forsyninger. I en enda mer truende krigssituasjon vil Ofotbanen bli svært viktig også for forsyninger til Forsvaret i hele den nordlige delen av Norden.

https://www.fremover.no/ma-bane-vei-for-ofotbanen/s/5-17-1102200?fbclid=IwAR2a9NmnErYpHwE3-LLzLooNlad25MMlVINzf-_PiqJIKmO_th2VCkJlQVU