Beredskap

Narvik Havn har beredskap knyttet til forskjellige type hendelser som kan oppstå:

Ankerdregging
Havari til kai
Arrest i skip
Akutt forurensing gjennom sekretariatet i Ofoten Interkommunale forurensing

Vi støtter også andre myndigheter ved bistand om støtte, for eksempel i forbindelse med redningsaksjoner.
Ofoten IUA
Ofoten Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing (OFOTEN IUA) er et interkommunalt samarbeid mellom Ofotenkommunene Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Tysfjord, Hamarøy, Ballangen og Narvik.

Narvik er vertskommune og havnedirektøren i Narvik er leder for utvalget, mens brannsjefen i Narvik er nestleder.

Varsling om akutt forurensing foretas til 110- sentralen (telefon 110) som vil videreformidle i henhold til varslingsplan.

For mere informasjon om Ofoten IUA........LES HER>>

Oljevernoevelse Narvik 2

 

Maritime hendelser

Narvik Havn KF har beredskap knyttet til maritime hendelser på Narvik havn........LES HER>>

Img 0349

DEL MED ANDRE / SKRIV UT