Akutt forurensing (Ofoten IUA)

Ofoten IUA

Ofoten Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing (Ofoten IUA) er et interkommunalt samarbeid mellom Ofotenkommunene Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Tysfjord, Hamarøy, Ballangen og Narvik.

Narvik er vertskommune og havnedirektøren i Narvik er leder for utvalget, mens brannsjefen i Narvik er nestleder. Samt at Narvik Havn KF har sekretariatet i Ofoten IUA.
Aksjoner mot akutte forurensninger på sjøen ledes av Narvik Havn, mens aksjoner på land blir ledet av Brann/Beredskap og politiet.


Varsling om akutt forurensing foretas til 110- sentralen (telefon 110) som vil videreformidle i henhold til varslingsplan.

For administrative henvendelser kontaktes OIUAs sekretariat v/ Øistein Kaarbø, mobil 91 91 88 71 eller e-post: post@oiua.no

For mere informasjon om Ofoten IUA........LES HER>>

Oljevernoevelse Narvik 2

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

  • Img 7099
  • Img 7071
  • Img 7057