Maritime hendelser

Narvik Havn KF har beredskap knyttet til maritime hendelser på Narvik havn.

Slike henvendelser kan for eksempel være knyttet til:

  • Kollisjoner
  • Grunnstøtinger
  • Havari til kai
  • Andre havarisituasjoner

Spesielt er Narvik Havn KF opptatt av risikoen knyttet til såkalt ankerdregging, det vil si at et skips anker flytter på seg når skipet ligger oppankret. I den forbindelse ønsker vi å henlede oppmerksomheten mot de risikofaktorer som er beheftet med ankring.

Den store og "tunge" trafikken på Narvik havn gjør også at vi i perioder hvor værmelding og værobservasjoner tilsier det forsterker vårt vakthold knyttet til aktiviteten i havn og farvann.

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

  • Capeelise Til Kai 5
  • 2114784 Small