Dykking

Det finnes knapt noen havner med så mange krigsvrak som Narvik. Disse vrakene vitner om den dramatiske historien som utspant seg under Slaget om Narvik. Det er i hovedsak vrakene fra krigens dager som gjør at Narvik den dag i dag er et yndet dykkemål.

LES MER HER>>>

Narvik Havn er tillagt et ansvar for sikkerhet og fremkommelighet i farvannet.

På indre havn kreves det tillatelse fra havnemyndigheten før dykking kan finne sted. Forøvrig kreves det tillatelse til å dykke nærmere enn 100 meter fra øvrige krigsvrak i Narvik Havns sjøområder. Krav om tillatelse følger av ordensforskriftens §6.

En tillatelse til dykking kan søkes hos Narvik Havns havnevakt (sett inn link). Søker må betale et administrasjonsgebyr.

I tillegg til å vurdere søknad om dykketillatelse, vil havnevakten kunne gi  informasjon om de aktuelle vrak og lokale forhold.

Dykking skjer på eget ansvar og i tillegg til tillatelse fra Narvik Havn må dykkere forholde seg til annet lovverk, slik som bla.a.:

  • Kulturminneloven
  • Gravferdsloven
  • Friluftsloven
  • Straffeloven

 

Eventuelle tillatelser etter disse bestemmelsene gis av andre myndigheter.

 

 

 

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Relaterte lenker