Havnevakten

Havneinspektøren på vakt utgjør havnevakten og har oversikt over det som til enhver tid foregår på havna. Havnevakten har en variert hverdag med blant annet havneoppsyn, gjenomføring av transportoppdrag til/fra skip som er ankerliggere (LOS, skipsagent, crew mm.) og andre tjenester.

Havnevakta er for tiden bemannet i tidsrommet: 

Mandag - fredag:

kl. 06:00 - kl 24:00

Lørdag/søndag:
kl. 08:00 - kl. 19.00

Samt etter avtale med anløpende fartøyer.

Havnevakta kan kontaktes på:

Mob: + 47 769 50 375 (24/7)

VHF kanal 14 / 16

Epost:     hvakt@narvikhavn.no

 Utenfor åpningstid

Havnevakta er bemannet innenfor tidsrommene spesifisert på denne siden. Utover dette har er det en bakvaktsordning på plass for ivaretakelse av spesielle behov eller meddelelser utenfor det bemannede tidsrommet.

Havneinspektøren kan også være behjelpelig med følgende:

  • Persontransport til/fra ankerliggere
  • Fortøyning og losskasting (fortøyningsbåter/fortøyningsfolk)
  • Merkelesing
  • strømtilkobling
  • Leveranse av ferskvann
  • Renovasjonstjenester (avfallscontainere, mottak av oljeavfall/spillolje)
  • Levering av bunkers

Se forøvrige våre tjenester.

Havnevakta yter også bistand til skadde som trenger legehjelp/ambulanse.

Vakthavende havneinspektør er også til stede ved nødsituasjoner, og havnevaktens lokaler kan fungere som kommandosentral ved større hendelser i havneområdet.

Dsc 0544

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Relaterte lenker

Tilhørende bilder

  • Ms Bjoernfjell Paa Tur
  • Dsc 0353