HMS

Narvik Havn er en virksomhet som setter fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS).

HMS-INFORMASJON

Narvik Havn ønsker å være en fremtidsrettet havn og tar mål av seg til å bli
en fremtidsrettet havn innen helse, miljø og sikkerhet.
"Våre daglige oppgaver skal gjennomføres på en forsvarlig, organisert og
sikker måte, slik at menneskers liv og helse, det ytre og indre miljøet
samt materielle verdier ivaretas og ikke påføres skade."
Målet for Narvik Havn er at helse, miljø og sikkerhet blir en naturlig
del av vår forretningsvirksomhet. Nesten ulykker og ulykker kan forebygges, og det er dette målet vi jobber mot!

Hver enkelt er en veldig viktig person for å hjelpe oss å nå denne målsetningen. Vi ber deg bidra i det forebyggende arbeidet og fortelle oss dersom du ser eller opplever uønskede hendelser. Har du forslag til forbedring ta kontakt med oss!

DEL MED ANDRE / SKRIV UT