Miljø

Narvik Havn jobber for en miljøvennlig havn, sjøtransport og jernbane.

Formålet er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport og transport via jernbane, føre oppsyn med trafikken i kommunens sjøområde, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessing god måte.
  • Rent pent og ryddig i havna
  • Utplaserte miljøstasjoner og avfallscontainere 
  • Landstrøm til mindre fartøy
  • Vi tar miljøansvar i drift, prosjekter og anskaffelser
  • Vi stiller miljøkrav til brukere i Narvik Havn
  • Vi er miljøbevisste kolleger
  • Vi er et viktige logistikkknutepunkt med Narvik terminalen og jernbanen
  • Mer transport på sjø
  • Effektiv og veldrevet havn

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

  • 131220Plusgrontplusskipplusblad