Skipsavfall

Skip som anløper Narvik havn, og som ikke har avtale om levering av avfall i annen fast havn, skal betale gebyr.

Antall døgn beregnes som påbegynte døgn fra fartøyet forlater forrige havn (leveringsmulighet) til fartøyet forlater kai i Narvik havnedistrikt.

Minste sats er tilsvarende 2 døgn.

Skip som ønsker å levere oljeholdig avfall skal gi forhåndsbeskjed om dette og tankbil eller tanklekter bestilles. For slik levering betales de faktiske utgifter i tillegg til ovennevnte satser.

Cruise- og marinefartøyer melder om behov for avfallscontainere før ankomst og slike plasseres ut for hvert anløp. 

Priser og vilkår avfall.....LES HER>>

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Relaterte lenker

Tilhørende bilder

  • Dsc05139