Tidevanns informasjon

Flo og fjære for Narvik

Beregnet tidevann fra Narvik. Høyder er i cm over Sjøkartnull som er nullnivå for dybder i sjøkart og høyder i tidevannstabellen. Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.

I tablen til høyre finner du tidevannsinformasjon for Narvik for dagens dato. Klikk på linken "Se flere målinger her" for å få opp data for flere dager, grafisk fremstiling samt mulighet til å laste ned tidevannsdata i ulike formater.
 

Publikasjonen «Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard» er å gratis tilgjengeleg for nedlasting på Kartverket sine nettsider.

Last ned «Tidevannstabeller»......HER

DEL MED ANDRE / SKRIV UT