Maritim operasjon er for tiden bemannet i tidsrommet:

Mandag – fredag:
kl. 06:00 – kl 24:00

Lørdag/søndag:
kl. 08:00 – kl. 19.00

Maritim operasjon kan kontaktes på:
Mob: + 47 769 50 375 (24/7)
VHF kanal #14
Epost: hvakt@narvikhavn.no

Maritim operasjon er bemannet innenfor tidsrommene spesifisert på denne siden. Utover dette har er det en bakvaktsordning på plass for ivaretakelse av spesielle behov eller meddelelser utenfor det bemannede tidsrommet.

Havneinspektøren kan også være behjelpelig med følgende:

  • Persontransport til/fra ankerliggere
  • Bistår i redningsaksjoner
  • Fortøyning og losskasting (fortøyningsbåter/fortøyningsfolk)
  • Merkelesing
  • strømtilkobling
  • Leveranse av ferskvann
  • Renovasjonstjenester (avfallscontainere, mottak av oljeavfall/spillolje)
  • Levering av bunkers
  • Se forøvrige våre tjenester.