Ved en hendelse, kontakt Maritim Operasjon:
Telefon: +47 769 50 375, E-post: hvakt@narvikhavn.no

  • Ankerdregging
  • Havari til kai
  • Arrest i skip
  • Akutt forurensing gjennom sekretariatet i Ofoten Interkommunale forurensing

Vi støtter også andre myndigheter ved bistand om støtte, for eksempel i forbindelse med redningsaksjoner.

Ofoten IUA

Ofoten Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing (OFOTEN IUA) er et interkommunalt samarbeid mellom Ofotenkommunene Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Tysfjord, Hamarøy, Ballangen og Narvik.

Narvik er vertskommune og havnedirektøren i Narvik er leder for utvalget, mens brannsjefen i Narvik er nestleder.

Varsling om akutt forurensing foretas til 110- sentralen (telefon 110) som vil videreformidle i henhold til varslingsplan.

Maritime hendelser

Narvik Havn KF har beredskap knyttet til maritime hendelser på Narvik havn. Slike henvendelser kan for eksempel være knyttet til:

  • Kollisjoner
  • Grunnstøtinger
  • Havari til kai
  • Andre havarisituasjoner

Den store og «tunge» trafikken på Narvik havn gjør også at vi i perioder hvor værmelding og værobservasjoner tilsier det forsterker vårt vakthold knyttet til aktiviteten i havn og farvann.