Narvik Havn KF gleden av å få samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på besøk

Dato skrevet: 12. mai 2023

På Frigjøringsdagen 8. mai 2023 hadde Narvik Havn KF gleden av å få samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på besøk. Først ut hos Narvik Havn var Oberst Bjørnar Eriksen (Sjef Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt HV-16), som orienterte om Heimevernet og betydningen av Narvik Havn som logistikknutepunkt i en ny sikkerhetspolitiske situasjon.

Havnedirektør Børge Edvardsen Klingan fulgte opp og viste til at Narvik er en utpekt havn av nordiske forsvarssjefer, som en helt sentral havn for mottak av allierte til Norge, Sverige og Finland. For å legge til rette for dette og vekst innen malm, mineraler og havbruk er det viktig å utvikle logistikknutepunktet Narvik.

Dette betyr E6-tunnel gjennom sentrum, utbygging av dobbeltspor på Ofotbanen (hvor Søsterbekk krysningsspor er viktig å få gjennomført) og utvikling av arealer i havna.

Nygård lyttet interessert til budskapet og vi håper han tar med seg innspillene i Samferdselsdepartementet (Norge) arbeid med Nasjonal transportplan og kommende statsbudsjetter.