Narvik Havn KF søker maskinist

Dato skrevet: 10. juni 2024

Narvik Havn KF utlyser en fast stilling som maskinist.

Stillingen er organisatorisk tilknyttet maritim avdeling.

Arbeidet innebærer primært drift, vedlikehold og kontroll av maskinteknisk utrustning på havnens båter. I tillegg har stillingen ansvar for vedlikehold og kontroll av havnens oljevernutstyr og navigasjonsbøyer, samt øvrig havneutrustning. Utover dette vil arbeidet også innebære å ta vannprøver og gjøre diverse avlesninger på systemer i havna.

Du vil videre være ansvarlig for planlegging av vedlikehold, gjennomføring av vedlikehold og faglig oppfølging av øvrige medarbeidere som utfører vedlikeholdsoppgaver. Utover dette vil det være aktuelt med øvrige oppgaver i avdelingen samt støtte til utførelse av forskjellige havneoperasjoner, også sammen med driftsavdelingen. Du arbeider selvstendig, men også sammen med andre.

Narvik Havn KF søker maskinist | FINN.no