Foto: Per Dagfinn Wolden

Narvik Havn styrker bistandsevnen til militære styrker

Dato skrevet: 14. mars 2024

Etter at Finland og Sverige har sluttet seg til NATO har Narvik fått en viktigere rolle som mottakshavn. For å styrke sin evne til å ta imot militære forsterkninger har Narvik Havn inngått en samarbeidsavtale med WilNor Governmental Services (WGS).

Narvik havn med sin tilknytning til vei og Ofotbanen har en strategisk viktig plassering for mottak av militære forsterkninger og anløp av marinefartøyer. WGS, et selskap i Wilhelmsen gruppen, har lang erfaring i å støtte allierte operasjoner med logistikk. Wilhelmsen gruppen har stor tilstedeværelse og kapasitet i landsdelen rettet mot militære behov. Samarbeidet vil forsterke Narvik Havn sin evne til å støtte forsterkninger og forsyninger til et utvidet NATO i nord.

For ytterligere informasjon, kontakt Havnedirektør Børge Edvardsen Klingan, mob 916 39 906, eller CEO i WGS, Vidar Hole, mob 97564498.