Norges største flaskehals må fjernes

Norges største flaskehals ligger i Narvik, og det er en brems for verdiskaping og beredskap av nasjonal betydning. Regjeringen og Stortinget har nå en enestående mulighet til å løse dette nasjonale problemet i den kommende Nasjonale transportplanen, ved å prioritere investeringer i jernbane, havn, og vei i Narvik.

Dato skrevet: 19. september 2023


Av:

Børge Edvardsen Klingan – Havnedirektør, Narvik Havn KF

Rune Edvardsen – Ordfører, Narvik kommune

Tor Anders Elvegård – Direktør, Nordlaks

Geir Lundberg – Aksjonær og styreleder

Gratanglaks AS/Odd Lundberg AS

Inge Tangerås – Daglig leder, Cruise Norway AS

Vidar Hole – Administrerende direktør, WilNor Governmental Services AS

Christian Skajem – kommunikasjonssjef, Teco 2030 ASA

Klas Dagertun – Verkställande direktör, Kaunis Iron AB

Marit Waleniussen – Daglig leder, LKAB

Arbeidet med Norges nye Nasjonale Transportplan (NTP) for 2025-2036 er i gang, og regjeringens skal legges frem planen for Stortinget våren 2024. For Nord-Norge og for hele landets vekst, velferd og sikkerhet må det bli nasjonal prioritet å fjerne flaskehalsene som hindrer videre utvikling.

Fremtidsnæringene i Nord-Norge

Nord-Norge er en kraftig drivkraft for veksten i Norges viktige fremtidsnæringer. Sjømatnæringen, mineralnæringen, og reiselivsnæringen vokser. Mulighetene og ambisjonene for landsdelen er store. På bare ti år har vareeksporten fra Nord-Norge nesten tredoblet seg, noe som har økt regionens andel av den totale fastlandseksporten betydelig. Denne eksporten spiller en stadig større rolle for landets vekst og velferd.

Norges strategiske logistikk-knutepunkt for Arktis

Midt i landsdelen ligger industribyen Narvik. 

Narvik er porten inn og ut av Nord-Norge. Mer enn 50 prosent av alle dagligvarer til nord kommer med tog via Nordlandsbanen og Ofotbanen. Av dette, fraktes mer enn hver andre forsendelse til landsdelen over Narvikterminalen. Og motsatt vei går det tonnevis med sjømat og annet viktig gods hver eneste uke. Ofotbanen er Norges eksportbane.

Mer enn tusen tunge kjøretøy må gjennom Narvik sentrum via E6 hver eneste dag for at logistikken skal fungere. Over Narvik havn og på Ofotbanen øker trafikken og godsmengden hver eneste måned. I Narvik er både havn, bane og vei viktige. Det handler om verdiskapning. Og det handler om forsyningssikkerhet. 

Narvik er ikke bare det sivile logistikk-knutepunktet i nord, men også et viktig knutepunkt for hele Arktis. En ny geopolitisk situasjon gjør byen enda viktigere. Narvik er veien ut av Arktis og inn til Arktis, også for NATO og våre allierte som skal komme oss til unnsetning eller komme hit for å øve. Med det nye forholdet til Russland, og med Finland og Sverige som våre allierte i nord, blir transportårene fra isfri havn i Narvik og inn i Arktis enda viktigere. Transportruter som før har gått gjennom Russland, vil finne nye veier og gjøre Narvik enda mer sentral.

Fjern flaskehalsen

For å videreutvikle Narvik som det arktiske logistikk-knutepunktet, må flaskehalsene bort. Det er avgjørende for vekst og verdiskapning i hele landet og vår felles trygghet og sikkerhet. 

Tungtrafikken må løftes ut av sentrum. Ingen andre byer har en slik belastning som Narvik. Nå kveler det byen og transporten begrenses. Det er tap-tap, men det kan bli vinn-vinn. 

Vi må fjerne usikkerheten som gjør at transportørene i dag velger vogntog framfor sjøtransport og jernbane. Vi må gjøre det mulig for dem å velge Norges eksportbane, Ofotbanen oftere, for dagligvarer inn til landsdelen og sjømat ut i Europa. 

Da må havn og bane knyttes sammen. Det må investeres i flere krysningsspor og økt terminal- og havnekapasitet. Bare slik kan vi øke det sivile transportvolumet og samtidig styrke beredskapen til å ta imot militært utstyr og allierte styrker når det trengs. 

Slik tar Norge vår rolle som vertsland for våre allierte og vår felles velferd og beredskap på alvor. Derfor er det et nasjonal anliggende å fjerne flaskehalsene som stanser videre utvikling. Tiden for handling er nå.