Nyheter

28. Oct. 2021
Ordfører om Aker-satsing: – Kommer til å bety enormt mye for Narvik
Narvik-ordfører Rune Edvardsen er i fyr og flamme over Aker-konsernets storsatsing i kommunen. – Vi tror på en ny rallartid, sier han.
Les mer...

17. Sep. 2021
KONTORLOKALER LEDIG SENTRALT PÅ NARVIK HAVN
Vi har nå et ledig kontorlokale på eiendommen Fagernesveien 3 som ligger veldig sentralt på Narvik havn rett ved havnetorget og utstikker kaiene.
Les mer...

13. Aug. 2021
KONTORLOKALER SENTRALT PÅ NARVIK HAVN
Vi har nå et ledig kontorlokale på eiendommen Fagernesveien 3 som ligger sentralt på Narvik havn rett ved havnetorget.
Les mer...

18. Jan. 2021
Næringstransportrapporten 2019 i Troms og Finnmark er offentlig
Troms og Finnmarkfylkeskommune har nå offentliggjort en ny rapporten for næringstransporter i fylket. Narvik er omtalt som et viktig knutepunkt også for Troms og Finnmark.
Les mer...

14. Oct. 2020
Forskrifter på høring
Forslag til forskrift om ankring og orden i Narvik havn er nå på høring. Dagens aktuelle forskrifter er gitt med hjemmel i den forrige havne- og farvannsloven av 2009. Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2020. Dette medfører at det fremmes forslag til to forskrifter som omhandler aktiviteter på Narvik havn, nærmere bestemt en forskrift om ankring og en forskrift om øvrige forhold ("orden og bruk av havner og farvann").
Les mer...

2. Jul. 2020
Oppstart Ro-Ro rampe
Narvik Havn KF skal etablere en ro-ro-rampe med tilhørende fortøyningspunkt ved Fagerneskaien i Narvik. Ro-ro-rampen (roll on, roll off) er en spesialkai som gjør det mulig for biler og andre kjøretøy å kjøre direkte på og av spesialskip. NB! Pelearbeidene vil foregå uke 31-33.
Les mer...

5. Jun. 2020
Havneinspektør med maskinistbakgrunn
Narvik Havn KF utlyser en fast stilling som havneinspektør med maskinistbakgrunn
Les mer...

18. Dec. 2019
Høring av lokal forskrift om farvannsavgift
Narvik Havn KF legger med dette utkast til lokal forskrift om farvannsavgift i Narvik og Evenes kommuners sjøområder på høring. Avgiften er planlagt innført den 1. april 2020 og erstatter dagens anløpsavgift i Narvik kommunes sjøområde.
Les mer...

2. Dec. 2019
Båt-transport er satt opp mellom Narvik havn og Beisfjord
Narvik Havn KF vil starte båtrute med Fløttmann mellom sentrumskaia og Beisfjord i kveld. Rutetabell legges ut på vår Facebook side
Les mer...

11. Oct. 2019
Åpent hus og åpning av cruisekai
Tirsdag 15.oktober blir en merkedag i Narvik Havns historie. Vi åpner den nye cruisekaia, vi åpner Havnens Hus for publikum og vi feirer at Narvik Havn er 120 år.
Les mer...

31. May. 2019
Dykking forbudt på Narvik havn
Narvik Havn KF minner om at dykking er forbudt på Narvik indre havn samt rundt krigsvrak i området*, med mindre særskilt tillatelse er gitt. Dykkerforbudet gjelder for både dykking i næringssammenheng og sportsdykking.
Les mer...

29. Mar. 2019
Oppretter eget kontor for «Smart Narvik»
Narvik kommune vil lede an i det grønne skiftet i nord – og inngår i et innovasjonssamarbeid kalt «Smart Narvik».
Les mer...

26. Mar. 2019
Nyansettelse Narvik Havn
Narvik Havn har stor aktivitet og vi har nå ansatt Marie Skavik som forretningsutvikler.
Les mer...

25. Mar. 2019
INFORMASJONSMØTE OM NY FLERBRUKS-/CRUISEKAI I NARVIK
Narvik Havn KF inviterer til åpent informasjonsmøte om bygging av ny flerbrukskai - cruisekai den 1. april kl 18:00 -21:00 på Quality Hotel Grand Royal.
Les mer...

18. Mar. 2019
Entreprenør til ny sentrumskai i Narvik er valgt
Narvik Havn KF har nå valgt entreprenør til bygging av den nye sentrumskaia. Valget falt på Sea-Service AS, er en entreprenørbedrift rettet mot det marine markedet.
Les mer...

25. Feb. 2019
Ny gondolbane åpnet i Narvik
Narvik sin nye gondolbane er nær 1,2 km, den byr på en unik utsikt over by og fjord, og er designet av Porsche.
Les mer...

11. Feb. 2019
Ledig stilling som havneinspektør
Narvik Havn KF utlyser en fast stilling som havneinspektør. Stillingen er organisatorisk tilknyttet maritim avdeling og rapporterer til trafikkinspektør og maritim leder
Les mer...

28. Jan. 2019
Til seksjon for utvikling søker vi forretningsutvikler
Forretningsutvikler Til seksjon for utvikling søker vi forretningsutvikler med relevant masterutdanning og praksis, gjerne nyutdannet med minimum 3-5 års jobberfaring. Stillingen vil ha hovedarbeidsoppgaver innen forretningsutvikling og påvirkningsarbeid.
Les mer...

17. Jan. 2019
Informasjonsmøte om ny flerbruks-/cruisekai
Narvik Havn KF inviterer til åpent informasjonsmøte om bygging av ny flerbrukskai - cruisekai den 4. mars kl 16:00 -19:00.
Les mer...

23. Mar. 2018
The Scandinavian - Mediterranen Core Network Corridor, en tog strekning fra Middelhavskysten til Stockholm – helt til Haparanda og Narvik.
Det svenske næringsdepartementet foreslo i møte med «CEF Transport Comittee» den 13. mars 2018 flere tillegg til Annex I i kommende CEF regulering (Connecting Europe Facility).
Les mer...

27. Feb. 2018
Ledige stillinger ved NARVIK BULKTERMINAL A/S
Narvik Bulkterminal AS er et nyetablert datterselskap til Narvik Havn KF. Selskapet skal levere logistikktjenester til gruveselskapet Kaunis Iron AB. Hovedoppgavene til dette selskapet er å levere logistikk tjenester fra tog til båt som også inkluderer drift og vedlikehold av stasjonære og mobile materialhåndteringsanlegg på terminalen på Skarveneset i Narvik.
Les mer...

23. Feb. 2018
Felles innspill til Nordområdestrateg for Nordland Fylkeskommune
Futurum, Narvik Havn og Narvikgården har gitt felles innspill til Fylkestinget (se vedlegg i relaterte filer). Fylkestinget skal behandle saken 26. februar.
Les mer...

20. Feb. 2018
Narvik havns største avtale noensinne er nå signert
– Vil bety mye for oss Fredag 16. februar signerte Narvik Havn KF og Kaunis Iron avtalen som gjør at det blir ny aktivitet på bulkterminalen på Fagernes.
Les mer...

9. Jan. 2018
Ledig stilling som Økonomimedarbeider
Narvik Havn KF søker etter en økonomimedarbeider til oppgaver knyttet til primært vårt nyetablerte datterselskap Narvik Bulkterminal AS, men også Narvik Havn KF og eventuelt andre tilknyttede selskaper.
Les mer...

30. Aug. 2017
Narvik Havn KF har næringslokale med store porter ledig i Fagernesveien 24.
Narvik Havn KF har næringslokale med store porter ledig i Fagernesveien 24.
Les mer...

18. May. 2017
Basindustrierna i norr: Stärkt konkurrensförmåga kräver ökad tillgänglighet
Svensk industri signaliserer økonomisk bidrag til dobbeltspor på Ofotbanen
Les mer...

7. Feb. 2017
Narvik Havn KF har fått nytt sentralbord
Vi har fått ny sentralbordløsningen, nå er alle våre ansatte over på Mobilt Bedriftsnett.
Les mer...

3. Feb. 2017
Grunnforhold Nye Narvik havn
Narvik Havn inviterte befolkningen til å delta i arbeidet med å finne det stedet/de stedene som er best egnet til å etablere en ny malmhavn og en ny containerterminal med tilhørende næringsarealer/«bakarealer». Våre møter hadde god oppslutning fra kommunens innbyggere.
Les mer...

13. Jan. 2017
LEDIGE LOKALER I HAVNENS HUS
De siste 2 årene har Havnens Hus vært Rådhuset i Narvik.
Les mer...

28. Sep. 2016
Hva kan Narvik lære av Rana
I samråd med havnestyrets leder Hans Larsen inviterte Narvik Havn KF til seminar - "HVA KAN NARVIK LÆRE AV RANA"
Les mer...

14. Mar. 2016
Presentasjoner fra Samferdselspolitisk konferanse for Nordområdene - 9 og 10 mars -16
Samferdselspolitisk konferanse for Nordområdene - Narvik 9. & 10. mars 2016
Les mer...

19. Jan. 2016
Samferdselspolitisk konferanse for Nordområdene - Narvik 9. & 10. mars 2016
Samferdselspolitisk konferanse for Nordområdene - Narvik 9. & 10. mars 2016 Narvik Havn og Samferdselsforum Nord har den glede av å invitere til samferdselspolitisk konferanse for Nordområdene.
Les mer...

6. Jan. 2016
Ny brosjyre, Port of Narvik - Arctic-Hub
Narvik havn har fått laget en brosjyre - Port of Narvik - Arctic-Hub.
Les mer...

10. Dec. 2015
Shell-eide Gasnor satser i Nord-Norge
Gasnor AS kjøper 49 prosent av Narvikselskapet Naturgass Nord AS. Med base i Narvik skal det bygges opp en virksomhet som dekker hele Nordkalotten med naturgass.
Les mer...

20. Nov. 2015
«Nye Narvik havn» får internasjonal drahjelp
Narvik er et knutepunkt i EU og EØS, og i den langsiktige transportplanen for Barentsområdet trekkes byens havn fram som en attraktiv og tilgjengelig atlanterhavshavn for både Sverige, Finland og Russland. Nå blar NDPTL opp 3,6 millioner norske kroner for å bidra til utviklingen av «Nye Narvik havn». Narvik Havn er en kjernenettverkshavn i EU og EØS -området, og Ofotbanen er en del av det samme kjernenettverket – av grensekyssende korridorer.
Les mer...

12. Nov. 2015
Rapport, Maritime forhold ved Framnes, Narvik
Narvik kommune har etterspurt en nærmere begrunnelse hvorfor flyplassen er valgt bort.
Les mer...

2. Nov. 2015
Notat grunnundersøkelser «Nye Narvik havn»
Narvik Havn ønsker å etablere ny havneterminal utenfor Skjomnes. Mindre deler av Håkvikleira blir berørt av en utfylling. Grunnundersøkelser viser at området er egnet for utfylling til ny havneterminal.
Les mer...

19. Sep. 2015
Diskuterer Ofotbanen
Dobbeltspor på Ofotbanen og Malmbanen er tema når Norge og Sverige diskuterer grensepasseringene mellom landene. Utfordringen er de store kostnadene knyttet til prosjektet.
Les mer...

17. Jul. 2015
– Uforståelig og arrogant
Sjøfartsdirektoratet vil legge ned kontoret i Narvik, landets største tørrbulkhavn: Sjøfartsdirektoratet vil legge ned kontoret til skipskontrollen i Narvik, Norges og Skandinavias største tørrbulkhavn. Det får havnedirektør Rune Arnøy til å rase: – Stortinget har bestemt at skipskontrollen skal være tilstede i Narvik. Det er arrogant av direktoratet å se bort fra det.
Les mer...

14. Jul. 2015
Hamnen säljs till vrakpris
Narviks Hamn är på väg att köpa Northlands utskeppningshamn i Narvik från konkursboet. Man har redan köpt byggnaderna på området och förhandlar just nu med konkursboet om att även köpa kajen och skeppslastaren.
Les mer...

9. Jul. 2015
Slik som kalles røverkjøp
Dette kostet det Northland Resources 328 millioner kroner å bygge. Narvik havn har nå kjøpt for 5,7: Smilene er brede der de tar nyervervelsene i øyesyn. Store verdier er overtatt til en pris som nærmest kan kalles symbolsk.
Les mer...

17. Apr. 2015
Gjenstående cruiseanløp i 2015 til Narvik
Oppdatert oversikt av gjenstående cruiseanløp i 2015, samt de nye snuhavn anløpene til MV Empress i sommer.
Les mer...

25. Sep. 2014
Forholdene rundt Narvik havn er så spesielle
Etter besøket på Narvik Havn i forrige uke, har statssekretær Jon Georg Dale invitert Rune Arnøy til Oslo for nytt møte.
Les mer...

25. Sep. 2014
Ny ordensforskrift trer i kraft 15. august 2014
Ny forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Narvik kommune, Nordland trer i kraft fra 15. august 2014
Les mer...

25. Sep. 2014
Foredrag fra dialogkonferansen Nye Narvik Havn
Torsdag 19. september 2013 ble det avholdt dialogkonferanse Nye Narvik Havn med godt oppmøte. Nå er presentasjonene som ble holdt denne dagen tilgjengelig.
Les mer...