Basindustrierna i norr: Stärkt konkurrensförmåga kräver ökad tillgänglighet

Svensk industri signaliserer økonomisk bidrag til dobbeltspor på Ofotbanen

Våren 2014 utredet Jernbaneverket og Trafikverket hvordan et dobbeltspor kunne realiseres.


Et alternativ var medfinansiering fra brukerne. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har vært svært engasjert for å realisere dobbeltsporet med finansiering fra industrien (se vedlagte klipp fra VG 05.07.2014). Så kom nedturen i jernmalmindustrien og prosjektet ble forsinket. 
Men nå er den tunge alliansen av store industriaktører i Nord-Sverige på banen.

I vedlagte notat framgår det at den svenske industrien ser et dobbeltspor på jernbanen mellom Narvik og Kiruna som det viktigste infrastrukturtiltaket for å skape nye verdier i industrien i Sverige, Norge og Finland. De viser også for første gang vilje til å bidra økonomisk til å realisere dette. Denne viljen må det gripes fatt i fra norsk side. En merknad om Ofotbanen er mer aktuell enn noensinne når Stortinget skal behandle ny NTP:

«Komiteen ønsker å understreke viktigheten av at konsekvensutredning av dobbeltspor og planlegging av første parsell på Ofotbanen gjennomføres snarest. Den første dobbeltsporparsellen under Bjørnfjellplatået vil eliminere de mest rasutsatte områdene og ivareta forsyningssikkerheten og eksportkorridoren til /fra Nord-Norge. Det er viktig at arbeidet med å avklare modeller for organisering og finansiering av dobbeltsporet starter nå og ferdigstilles i god tid før neste rullering av NTP.»

Og signaliserer satsing på Narvik havn gjennom «Vända godsflöden»

Utbygging av dobbeltspor mellom Kiruna og Narvik gjør det mulig å – til sammen med Botniabanan och Norrbotniabanan – avlaste deler av det svenske jernbanenettet og styre deler av Nordsveriges store godsvolumer for eksport i nord/vestlig retning. 
Narvik havn kan da bli ett supplement til Gøteborg havn for nordlig svensk og norsk eksport/import. Dette åpner for etterspurte alternative transportløsninger for industri og næringsliv, ikke minst for fersk sjømat - der det de nærmeste årene forventes en kraftig volumvekst.

Av: fb - Publisert 5/18/2017 2:34:40 PM

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

  • Bas