Diskuterer Ofotbanen

Dobbeltspor på Ofotbanen og Malmbanen er tema når Norge og Sverige diskuterer grensepasseringene mellom landene. Utfordringen er de store kostnadene knyttet til prosjektet.

Dobbeltspor på Ofotbanen var tema da samferdselsministeren møtte sin svenske kollega sist uke.

Oslo-Göteborg og Narvik-Kiruna er de to grensepasseringene som har et særskilt fokus både i Norge og Sverige.

– Hvordan vi skal ivareta kapasiteten på Malmbanen og Ofotbanen er et naturlig tema for de to å drøfte.

– Ministrene er enige om er at det er viktig å ha god fremdrift på planleggingen av et dobbeltspor, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, John-Ragnar Aarset.

Understreket

Torsdag var han i Narvik for å markere åpningen av nye Rombak kryssingsspor på Ofotbanen.

I Nasjonal Transportplan ligger det også inne at Narvik stasjon skal forlenges, samt nytt kryssingsspor på Djupvik. De to prosjektene vi ha en prislapp på oppunder en milliard.

I tillegg ligger det i planen at det kan komme et nytt kryssingsspor på Søsterbekk.

Flere mulighet for de lange malmtogene til å krysse hverandre vil for en periode sørge for nok kapasitet på Ofotbanen, men i det lange løp vil dette ikke være nok.

På Rombak understreket statssekretæren at det er dobbeltspor som gjelder.

– Vi ser alle at det om en tid vil være behov for et veldig mye lengre kryssingsspor enn dette, sa Aarset da han åpnet det drøyt en kilometer lange sporet der.

Penger utfordring

– Kommende nasjonal Transportplan (NTP) er det som kan gi muligheter til å ta større steg for kapasiteten på Ofotbanen, slo han fast.

Til Fremover sier John-Ragnar Aarset at når den norske og svenske ministeren snakker sammen om Ofotbanen, så er det på oppdrag for sine respektive statsministre.

Men selv om alle ser behovet for dobbeltspor mellom Kiruna og Narvik, legger ikke Aarset skjul på at hvordan og hvor raskt man klarer å finansiere et prosjekt på rundt 10 milliarder, vil være den store utfordringen.

– Når vi snakker med våre svenske kolleger er vi innforståtte med at dette er et så stort løft at vi må være villige til å se på alle realistiske muligheter for å løse dette.

Innstilling

– Da må vi blant annet vurdere organisering, om vi for eksempel skal bygge gjennom et prosjektselskap, eller offentlig privat samarbeid (OPS).

– Vi må også se på om brukerne skal ta sin del av regningen gjennom betaling for å få kjøre på strekningen.

– Alle disse tingene må vi ha seriøse diskusjoner om, slik at Ofotbanen kan stille best mulig forberedt frem mot finalen – den nye NTP, sier John-Ragnar Aarseth.

Om to år skal NTP for perioden 2018 til 2029 vedtas. Vedtaket i Stortinget skal fattes våren 2017, og før det, tidlig på nyåret, er det ventet at regjeringen vil komme med sin innstilling.

Nå til våren skal fagetatene, herunder Jernbaneverket, komme med sin innstilling til hvilke prioriteringer som skal gjøres.

Åpen dør

– Vi er selvfølgelig spente på hva som kommer i denne innstillingen. Forslaget til NTP er til syvende og sist politisk, men fagetatenes råd er det som danner grunnlaget, sier Aarset.

Prosjektleder for Ofotbanealliansen, Åsunn Lyngedal, sier at det er har blitt mer og mer tydelig at en god finansieringsløsning vil være avgjørende for hvor raskt et dobbeltspor på Ofotbanen kan bli en realitet.

– Ofotbanen er bare ett av flere store og viktige prosjekter som trenger en betydelig finansiering. Spørsmålet er hvordan vi får det til.

– Jeg fikk en rask samtale med statssekretæren torsdag, og fikk der en åpen dør til å bidra i diskusjonen rundt dette. Det synes jeg både er veldig bra, og jeg oppfatter det som en anerkjennelse av arbeidet vi gjør i Ofotbanealliansen, sier Lyngedal.

– Det er viktig at Narvik samfunnet deltar i diskusjonen om de gode løsningene for å skape de store verdiene dobbeltspor kan gi.

At brukerbetaling stadig blir nevnt som en av de puslespillbrikkene man vurderer å benytte, har man etter hvert vent seg til.

– Vi synes unektelig at det er spesielt at det kun er brukerne av en eneste jernbanestrekning i Norge som eventuelt får en slik regning, og det har vi gitt beskjed om.

Mest lønnsomt i Norden

– Men samtidig er et dobbeltspor så avgjørende viktig både for brukerne og Narviksamfunnet at vi må ta denne diskusjonen.

– Vi er uansett allerede i gang med å diskutere realismen i en eventuell brukerbetaling.

– Dette er Nordens mest lønnsomme jernbaneprosjekt, og det kan ikke stoppe det fra å bli gjennomført at samfunnets nytte av prosjektet kommer i to forskjellige land.

– Vi må være i stand til å finne den riktige fordelingen mellom brukerbetaling og statlige bidrag fra de to landene, sier Åsunn Lyngedal.

Av TERJE NÆSJE , FREMOVER

Foto: Terje Næsje

Av: fb - Publisert 9/19/2015 9:55:00 AM

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

  • Ofotbanen John Ragnar Aarseth
  • Ofotbanen Åsunn
  • Rombak