Entreprenør til ny sentrumskai i Narvik er valgt

Narvik Havn KF har nå valgt entreprenør til bygging av den nye sentrumskaia.

Valget falt på Sea-Service AS, er en entreprenørbedrift rettet mot det marine markedet.

Sea-Service AS har siden etableringen i 2011 vært involvert i flere større og mindre prosjekter langs kysten i hele Skandinavia. Hovedsakelig gjennom kaibygging og bygging/riving av seilingsmerker, men også dykkerarbeider, sprengning, mudringsarbeider og havbunnsmålinger. 

Narvik Havn KF er fornøyd med valget av Sea-Service AS og kontrakten er innenfor de rammene som er gitt av Havnesstyret og Bystyret.

Oppstarten av prosjektet er nå igang og Narvik Havn KF inviterer til åpent informasjonsmøte om bygging av ny flerbrukskai/cruisekai den 1. april. Det vil bli annonsert tid og sted for informasjons møtet snart.

  • I møtet vil vi orientere om cruisesatsingen og prosjektet ny kai i sentrum.
  • Antatt entreprenør vil orientere om arbeidet i byggeperioden mm.

Narvik Havn KF ser nå frem til å komme igang med byggingen av den nye flerbrukskai/cruisekai, slik at Narvik og Narvikregion kan få en effektiv og god kai for cruiseturismen.

 

Av: fb - Publisert 3/18/2019 10:02:41 AM

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

  • Sommer
  • Dsc07213 1
  • Sea Service As