Felles innspill til Nordområdestrateg for Nordland Fylkeskommune

Futurum, Narvik Havn og Narvikgården har gitt felles innspill til Fylkestinget (se vedlegg i relaterte filer).
Fylkestinget skal behandle saken 26. februar.

«Nordområdene» vil være sentrale i arbeidet med å sikre fremtidig velstand og vekst i Norge.

Det er positivt at Nordland Fylkeskommune har satt nordområdestrategien på dagsorden og at kapasitetsutvidelser på Ofotbanen er et prioritert tiltak i planen.

Vi mener strategien bør sette sterkere fokus på;

  1. Narvik som godsknutepunktet i nord
  2. Forsvarets kraftsamling i Ofoten
  3. Konkrete tiltak eller «early wins». Konkrete og viktige tiltak som kan løses på kort sikt.

 

Les mer HER>>

Av: fb - Publisert 2/23/2018 12:00:43 PM

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

RELATERTE FILER