Forholdene rundt Narvik havn er så spesielle

Etter besøket på Narvik Havn i forrige uke, har statssekretær Jon Georg Dale invitert Rune Arnøy til Oslo for nytt møte.

Statssekretær Jon Georg Dale (Frp) i samferdselsdepartementet besøkte Narvik torsdag. Dale er den i politisk ledelsen i departementet som har særskilt ansvar for havnespørsmål. Et møte med Narvik havn var derfor formålet med turen.

Viktig

Og ifølge Dale selv, var turen til Narvik vel verdt bryet. Det skriver Fremover.

– Jeg har lenge hatt Narvik på blokka, og nå fikk jeg god hjelp fra Torgeir Trældal og det lokale partiapparatet til å få realisert turen hit, sier han til Fremover.

Med Dales visitt har dermed samtlige statssekretærer, og samferdselsministeren, med relativt få måneders mellomrom besøkt Narvik.

Og selv om Dale var godt informert om hva som skjer i Narvik, syntes han det var viktig å komme hit selv.

– Definitivt nyttig. Både å bli oppdatert om kryssingsspor og dobbeltspor på Ofotbanen, men ikke minst å få lytte til hva havna hadde på hjertet.

Nytt møte

Det siste var så interessant at det blir et nytt møte.

– Jeg har invitert havna til et møte i Oslo, der også embetsverket skal delta. Jeg ser nemlig at det er en del forhold knyttet til akkurat denne havna er noe vi må se nærmere på, sier Dale.

Det handler om penger. Regjeringen jobber med en nasjonal havnestrategi, og i denne ligger havne- og farvannsloven, og i hvilken grad norske havner skal få lov til å tjene penger.

Akkurat det skal de få lov til, ifølge Dale. Men ikke på en slik måte at kundene flås.

Narvik spesiell

– Vi må sørge for at kostnadene for brukerne ikke blir urimelig høye, sier han. Og signaliserer at norske havner fortsatt skal holdes i relativt stramme tøyler.

– Men så er ikke alle havnene lik. Og i Narvik er det spesielt, både med den sterke koplingen det er til jernbanen, men ikke minst i forhold til de dimensjonene skipsfarten her har.

– Derfor inviterer vi Narvik havn til et nytt møte. Havna er tydelig på sine behov, men er samtidig konstruktive i sin tilnærming. Akkurat det siste setter vi pris på, sier Dale.

Og havnedirektør Rune Arnøy er tilfreds med å ha blitt invitert til Oslo for å gi direkte innspill til den jobben som gjøres med havnestrategien nasjonalt.

– Det møtet har vi forventning til, ikke minst fordi statssekretæren framstår som særdeles lyttende, og skjønner hva det dreier seg om, sier Arnøy.

Fornøyd

Torgeir Trældal er fornøyd med at både minister og samtlige statssekretærer nå har vært i Narvik.

– Det er jeg glad for at vi har fått til. Behovene og utfordringene vi har i forbindelse med Ofotbanen og utviklingen av havna kan vel neppe belyses for ofte. Heldigvis har vi en politisk ledelse i departementet som ser akkurat det, sier Trældal.

Av: admin - Publisert 9/25/2014 10:55:12 PM

DEL MED ANDRE / SKRIV UT