Forskrifter på høring

Forslag til forskrift om ankring og orden i Narvik havn er nå på høring.

Dagens aktuelle forskrifter er gitt med hjemmel i den forrige havne- og farvannsloven av 2009. Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2020. Dette medfører at det fremmes forslag til to forskrifter som omhandler aktiviteter på Narvik havn, nærmere bestemt en forskrift om ankring og en forskrift om øvrige forhold ("orden og bruk av havner og farvann").

For oversikt over justeringer og endringer se:

Høringsbrev om ankring

Forslag til forskrift om ankring

Høringsbrev om orden

Forslag til forskrift om orden

Merknader sendes på epost til Narvik Havn KF (post@narvikhavn.no), eventuelt per vanlig post.

Høringsfrist er 1. desember.

Av: ok - Publisert 10/14/2020 9:18:59 AM

DEL MED ANDRE / SKRIV UT