Grunn- og miljøundersøkelser i sjø ved Skjomnes

Narvik Havn KF har engasjert Multiconsult til å utføre grunn- og miljøundersøkelser i sjø ved Skjomnes.

Bakgrunnen for undersøkelsen er å kartlegge grunnforholdene for å sikre seg mer kunnskap om området. Med grunnforhold menes blant annet dybde til fjell/berg, lagdeling i grunn, klassifisering av løsmasser og grunnvannstand.

Alle grunnundersøkelsene blir gjennomført fra fartøy, arbeidene starter i uke 47.

Av: fb - Publisert 11/15/2022 12:11:25 PM

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

  • Bilde Skjomnes