Grunnforhold Nye Narvik havn

Narvik Havn inviterte befolkningen til å delta i arbeidet med å finne det stedet/de stedene som er best egnet til å etablere en ny malmhavn og en ny containerterminal med tilhørende næringsarealer/«bakarealer».

Våre møter hadde god oppslutning fra kommunens innbyggere.

I den senere tid har vi mottatt flere spørsmål om grunnforholdene både i Indre havn og området utenfor Håkvik/Skjomnes. Vi finner det derfor riktig å informere berørte grunneiere, naboer, deltakerne i prosessen og andre interessenter om grunnforholdene i de aktuelle områdene.

Vedlagt følger et notat og en presentasjon som oppsummerer vår kunnskap om grunnforholdene i Indre havn og området utenfor Håkvik/Skjomnes.

Notatet og presentasjonen er basert på et betydelig antall grunnundersøkelser. Presentasjonen redegjør også kort for nasjonale strategier for gods og fremdriftsplanen for Nye Narvik havn.

For å gjennomføre en utfylling i sjø på en sikker måte vil Narvik Havn alltid engasjere kompetente firma til å utføre geotekniske undersøkelser  - før noe fysisk arbeid tillates igangsatt.

Noe Narvik Havn har gjort både i forbindelse med utfyllingen på Narvikterminalen- Fagernes, i Kleiva og i området v/ Pir I og II. 

For nærmere informasjon kontakt Ragnar Krogstad,

E-post: rk@narvikhavn.no

Mobil: 926 29 801

Av: fb - Publisert 2/3/2017 8:19:12 AM

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

  • Illustrasjon Skjomnes Haakvik
  • Narvik Havnebasseng
  • Håkvik